Thông tin chung

Khởi động Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” 2022

BTC |

Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhằm vinh danh các doanh nghiệp đã nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội. 

Khởi động Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” 2019

Đỗ Ly |

Giải thưởng và Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” 2019:

Người lao động và doanh nghiệp cùng đồng hành để phát triển bền vững

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” nhằm vinh danh các doanh nghiệp (DN) đang nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động (NLĐ), xây dựng môi trường văn hóa DN lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hướng tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Khởi động Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” 2018

Đỗ Ly |

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” nhằm vinh danh các doanh nghiệp (DN) đang nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động (NLĐ), xây dựng môi trường văn hóa DN lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hướng tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Bảng xếp hạng " Doanh nghiệp vì Người Lao động" 2018

Đỗ Ly |

THƯ MỜI THAM GIA

BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” 2018

Thông cáo báo chí

Ban Tổ Chức |

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2017

Chấm điểm Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2017

Đỗ Ly |

Sáng 16.10, Ban tổ chức Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” đã tổ chức chấm điểm các hồ sơ tham dự Bảng xếp hạng lần thứ 4, năm 2017. Tham dự chấm điểm là các chuyên gia đến từ Thanh tra Bộ LĐTBXH, Tổng LĐLĐVN, VCCI,  Hội DNNVV và Báo Lao động.

Thông cáo báo chí

Ban Tổ Chức |

Giải thưởng “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2016

Kính mời tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” lần 3 – năm 2016

Giang Hoàng |

Từ năm 2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động”, giao cho Báo Lao Động thực hiện. Sau 2 năm thực hiện, chương trình đã bình chọn và vinh danh 133 doanh nghiệp nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội nhằm tiến tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Giới thiệu Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động”

Ban Tổ chức |

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” nhằm biểu dương và tôn vinh những doanh nghiệp nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, nhằm tiến tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển. Những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt là những doanh nghiệp đã kết hợp hài hòa giữa việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam và hướng tới thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về lao động. Đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động, lợi ích xã hội. Góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên trường quốc tế.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ban Tổ chức |

Lễ vinh danh“Doanh nghiệp vì người lao động”, lần thứ 2 -năm 2015

Thông cáo báo chí - Lễ vinh danh“Doanh nghiệp vì người lao động” lần thứ 2 năm 2015

Đỗ Ly |

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì, giao cho Báo Lao Động tổ chức, xếp hạng và vinh danh các “Doanh nghiệp vì người lao động”. Đây là những doanh nghiệp đã nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội nhằm tiến tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Thông cáo Báo chí - Vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động” lần thứ nhất

Đỗ Ly |

Danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” do Báo Lao Động tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN - DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đỗ Ly |

Danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” nhằm biểu dương và tôn vinh những doanh nghiệp nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, nhằm tiến tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển. Những doanh nghiệp vì người lao động là những doanh nghiệp đã kết hợp hài hòa giữa việc thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam và hướng tới thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về lao động, giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của xã hội, giữa quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên trường quốc tế.