Chấm điểm Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2022

Thanh Hà |

Sáng ngày 04.10.2022, Ban tổ chức Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” đã thành lập Hội đồng chấm điểm và tổ chức chấm điểm các hồ sơ tham dự Bảng xếp hạng năm 2022.

Hội đồng chấm điểm gồm các chuyên gia đến từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Báo Lao Động.

Được phép của Hội đồng chuyên gia, sau khi phát hành bộ tiêu chí, đến ngày 30.9.2022, Ban Tổ chức chương trình Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” đã tiếp nhận hàng nghìn đơn đăng ký tham dự được gửi đến từ các doanh nghiệp trên khắp cả nước. Qua vòng sơ loại của các Liên đoàn Lao Động, các công đoàn ngành, và Tổ chấm điểm của Báo Lao Động đã chấm sơ loại được gần 300 hồ sơ. 

Sau khi tư vấn và chấm sơ loại Ban tổ chức đã chọn ra 100 bộ hồ sơ đáp ứng yêu cầu đưa vào vòng trong để ngày 4.10 các chuyên gia Tổ chấm điểm của Hội đồng chấm điểm.

 

Theo đánh giá của các chuyên gia thì chất lượng hồ sơ tham dự năm nay được các doanh nghiệp chuẩn bị rất kỹ, bám sát yêu cầu của bộ tiêu chí. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp đã thực hiện rất tốt các chế độ chính sách của người lao động, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến người lao động.

Cùng đó, để việc chấm điểm chính xác và đảm bảo khách quan, Ban tổ chức cũng có quy chế chấm điểm rõ ràng:

- Mỗi hồ sơ cần đảm bảo có 2 người chấm độc lập, từ 2 tổ chức khác nhau;

- Mỗi người chấm 20 - 25 bộ hồ sơ. Ký và ghi rõ họ tên, ngày chấm ở cuối Phiếu chấm điểm;

- Thư ký Bảng xếp hạng tổng hợp lại kết quả cuối cùng;

- Điểm số cuối cùng là trung bình cộng của các lần chấm; trình Hội đồng danh sách các doanh nghiệp xếp theo thứ tự điểm số từ cao đến thấp

Hội đồng chấm điểm làm việc công tâm và đảm bảo đúng nguyên tắc của quy chế chấm điểm:

- Các tiêu chí không có tài liệu chứng minh: 0 điểm

- Hai thành viên chấm điểm một doanh nghiệp, nếu điểm số chênh lệch quá 10 điểm thì cùng ngồi xem xét lại hồ sơ của doanh nghiệp. Trường hợp sau khi ngồi lại vẫn không thống nhất được ý kiến thì chuyển người thứ ba chấm. Điếm số cuối cùng là trung bình cộng của các lần chấm

- Trong quá trình chấm điểm, nếu thấy thiếu hồ sơ chứng minh, người chấm điểm thông báo cho Thư ký để yêu cầu đơn vị gửi bổ sung. Các trường hợp bổ sung hồ sơ sẽ được xem xét vào cuối đợt chấm điểm.

 

Việc chấm điểm sẽ kết thúc vào 17h30 ngày 07.10, kết quả sẽ được báo cáo Hội đồng chuyên gia xem xét và các doanh nghiệp được vinh danh sẽ công bố công khai trên trang web của Bảng xếp hạng. (https://bxh.laodong.vn/)

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Khởi động Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” 2022

BTC |

Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhằm vinh danh các doanh nghiệp đã nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội. 

Khởi động Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” 2022

BTC |

Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhằm vinh danh các doanh nghiệp đã nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội.