Tiến hành chấm điểm Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì người lao động 2023"

Thanh Hà |

Ban tổ chức Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động" 2023 đã tiến hành thành lập Hội đồng chấm điểm và tổ chức chấm điểm các hồ sơ tham dự Bảng xếp hạng năm 2023 bắt đầu từ ngày 29.05.2023. 

Hội đồng chấm điểm gồm các chuyên gia đến từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Báo Lao Động.

Hội đồng chấm điểm Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” 2023 làm việc nghiêm túc từ 29.5.2023. Nguồn: Báo Lao Động
Hội đồng chấm điểm Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” 2023 làm việc nghiêm túc từ 29.5.2023. Nguồn: Báo Lao Động

Được phép của Hội đồng chuyên gia, sau khi phát hành bộ tiêu chí, đến ngày 15.05.2023, Ban Tổ chức chương trình Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” đã tiếp nhận hàng trăm bản đăng ký tham dự được gửi đến từ các doanh nghiệp và từ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Qua vòng sơ loại của các Liên đoàn Lao Động, các công đoàn ngành, và Tổ chấm điểm của Báo Lao Động đã chấm sơ loại được gần 300 hồ sơ. 

Sau khi tư vấn và chấm sơ loại Ban tổ chức đã chọn ra gần 100 bộ hồ sơ đáp ứng yêu cầu đưa vào vòng trong để ngày 29.05 các chuyên gia của Hội đồng chấm điểm thực hiện chấm độc lập tại Báo Lao Động. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, chất lượng hồ sơ tham dự năm nay được các doanh nghiệp chuẩn bị rất kỹ, bám sát yêu cầu của bộ tiêu chí. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp đã thực hiện rất tốt các chế độ chính sách của người lao động, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến người lao động.

Nguồn: Báo Lao Động
Nguồn: Báo Lao Động

Cùng đó, để việc chấm điểm chính xác và đảm bảo khách quan, Ban tổ chức cũng có quy chế chấm điểm rõ ràng:

- Mỗi hồ sơ cần đảm bảo có 2 người chấm độc lập, từ 2 tổ chức khác nhau;

- Mỗi người chấm 20 - 25 bộ hồ sơ. Ký và ghi rõ họ tên, ngày chấm ở cuối phiếu chấm điểm;

- Thư ký bảng xếp hạng tổng hợp lại kết quả cuối cùng;

- Điểm số cuối cùng là trung bình cộng của các lần chấm; trình Hội đồng danh sách các doanh nghiệp xếp theo thứ tự điểm số từ cao đến thấp

Hội đồng chấm điểm làm việc công tâm và đảm bảo đúng nguyên tắc của quy chế chấm điểm:

- Các tiêu chí không có tài liệu chứng minh: 0 điểm

- Hai thành viên chấm điểm một doanh nghiệp, nếu điểm số chênh lệch quá 10 điểm thì cùng ngồi xem xét lại hồ sơ của doanh nghiệp. Trường hợp sau khi ngồi lại vẫn không thống nhất được ý kiến thì chuyển người thứ ba chấm. Điếm số cuối cùng là trung bình cộng của các lần chấm

- Trong quá trình chấm điểm, nếu thấy thiếu hồ sơ chứng minh, người chấm điểm thông báo cho thư ký để yêu cầu đơn vị gửi bổ sung. Các trường hợp bổ sung hồ sơ sẽ được xem xét vào cuối đợt chấm điểm.

Nguồn: Báo Lao Động
Nguồn: Báo Lao Động

Việc chấm điểm sẽ kết thúc vào 17h30 ngày 02.06, kết quả sẽ được báo cáo Hội đồng chuyên gia xem xét và các doanh nghiệp được vinh danh sẽ công bố công khai trên trang web của Bảng xếp hạng. (https://bxh.laodong.vn/)

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quy chế Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao Báo Lao Động tổ chức thực hiện thường niên, liên tục từ năm 2014 tới nay.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

BTC |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05.2023. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Quy chế Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao Báo Lao Động tổ chức thực hiện thường niên, liên tục từ năm 2014 tới nay.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

BTC |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05.2023. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.