247 doanh nghiệp thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Nam Định đã tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Các cấp công đoàn chủ động tham gia với chính quyền và chuyên môn xây dựng, hoàn thiện các chính sách pháp luật có liên quan đến người lao động với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động. Thực hiện có hiệu quả chương trình 2494/Ctr-TLĐ ngày 19.12.2018 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII về “nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động giai đoạn 2018-2023”, nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25.2.2016 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về chất lượng bữa ăn ca của người lao động.

Việc doanh nghiệp ký thoả ước lao động tập thể sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của người lao động. Ảnh: Hà Anh
Việc doanh nghiệp ký thoả ước lao động tập thể sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của người lao động. Ảnh: Hà Anh
Công tác phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tiếp tục có chuyển biến. Liên đoàn lao động tỉnh tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện nghiêm pháp luật về quy chế dân chủ.

Tỉ lệ hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc được nâng lên. Bình quân hàng năm, 100% doanh nghiệp nhà nước, 78,51% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động, 99,54% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ). Thông qua hội nghị, nhiều nội dung kiến nghị đã được lãnh đạo đơn vị tiếp thu thực hiện, nhất là các vấn đề về cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống người lao động.

Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể” được tích cực triển khai, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Theo đó, các công đoàn cơ sở đã ký mới được 18 bản thỏa ước lao động tập thể, đến nay đã có 247 doanh nghiệp thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể, đạt 63%. Trong đó, 80% trở lên thỏa ước lao động tập thể đã ký có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động (đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ).

Liên đoàn lao động tỉnh cũng đã tổ chức và chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở mở các lớp tập huấn về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt hiệu quả thiết thực.

Việc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc luôn được các cấp Công đoàn coi trọng, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định với hàng nghìn lượt công nhân lao động tham gia. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức 3 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, Công đoàn, các ngành chức năng với người lao động, cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động với sự tham gia của gần 1.000 lượt người.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường gắn kết hoạt động công đoàn để bảo vệ quyền lợi của NLĐ

Nam Dương |

Ngày 11.9, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công đoàn Caosu Việt Nam để khảo sát, nắm tình hình về tổ chức và hoạt động của công đoàn (CĐ) trong các doanh nghiệp do Tập đoàn Caosu Việt Nam (VRG) đầu tư tại nước ngoài.

Cảng Đà Nẵng chăm lo đời sống, đào tạo người lao động chuẩn quốc tế

THÙY TRANG |

Chăm lo cho người lao động từ những điều thiết thực nhất là tiền lương, bảo hiểm sức khỏe cho đến việc đào tạo nhân lực chuẩn quốc tế, Công đoàn Cảng Đà Nẵng đang thực sự phát huy vai trò, vị trí của mình, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chú trọng giáo dục chính trị cho đoàn viên

Minh Hương |

Năm 2018-2023, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn được Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng) chú trọng, quan tâm đúng mức.

Tăng cường gắn kết hoạt động công đoàn để bảo vệ quyền lợi của NLĐ

Nam Dương |

Ngày 11.9, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công đoàn Caosu Việt Nam để khảo sát, nắm tình hình về tổ chức và hoạt động của công đoàn (CĐ) trong các doanh nghiệp do Tập đoàn Caosu Việt Nam (VRG) đầu tư tại nước ngoài.

Cảng Đà Nẵng chăm lo đời sống, đào tạo người lao động chuẩn quốc tế

THÙY TRANG |

Chăm lo cho người lao động từ những điều thiết thực nhất là tiền lương, bảo hiểm sức khỏe cho đến việc đào tạo nhân lực chuẩn quốc tế, Công đoàn Cảng Đà Nẵng đang thực sự phát huy vai trò, vị trí của mình, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chú trọng giáo dục chính trị cho đoàn viên

Minh Hương |

Năm 2018-2023, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn được Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng) chú trọng, quan tâm đúng mức.