Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chú trọng giáo dục chính trị cho đoàn viên

Minh Hương |

Năm 2018-2023, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn được Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng) chú trọng, quan tâm đúng mức.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Ảnh: Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.
Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Ảnh: Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên quán triệt để đoàn viên công đoàn nắm vững những vấn đề cơ bản trong các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, của đơn vị, nghị quyết của Công đoàn và các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người lao động.

Bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, chống mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ địch, chú trọng giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào được phục vụ bên Lăng Bác.

Hằng năm, 100% quân số cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia học tập; kiểm tra 100% đạt yêu cầu. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên công đoàn, người lao động, như: Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động 2019, Luật Quân nhân chuyên nghiệp...

Tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với quán triệt thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII, XIII), Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị, để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn xác định trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thường xuyên khuyến khích, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn học tập nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ. Đến nay đội ngũ công nhân, đặc biệt là công nhân trẻ có đủ trình độ đảm đương được những vị trí quan trọng, quản lý, vận hành thành thạo các thiết bị hiện đại, tiên tiến.

Việc tổ chức giáo dục chính trị ở cơ sở thường xuyên gắn với các hoạt động thực tiễn như tọa đàm, giao lưu, nghe nói chuyện chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, biểu dương gương điển hình tiên tiến, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức học tập về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, đoàn viên thường xuyên làm việc tại công trình.

Công tác tuyên truyền làm tăng tính giáo dục thuyết phục, nâng cao kiến thức toàn diện cho công nhân, chất lượng giáo dục ngày càng chuyển biến tốt hơn, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hình thức tuyên truyền giáo dục phong phú, sáng tạo, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị như:

Học tập trung, học trực tuyến, truyền thanh nội bộ; tham quan học tập; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thông tin thời sự, hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao đã tạo không khí vui tươi, đoàn kết, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh;

Thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, nhận thức lệch lạc, hành vi sai trái.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công bố danh sách 64 doanh nghiệp dự kiến được xếp hạng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2023

BTC |

Giải thưởng "Doanh nghiệp vì Người lao động" là sự kiện chính trị xã hội uy tín do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Liên đoàn Thương mại & công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao cho Bao Lao Động tổ chức liên tục từ năm 2014 tới nay.

Tiến hành chấm điểm Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì người lao động 2023"

Thanh Hà |

Ban tổ chức Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động" 2023 đã tiến hành thành lập Hội đồng chấm điểm và tổ chức chấm điểm các hồ sơ tham dự Bảng xếp hạng năm 2023 bắt đầu từ ngày 29.05.2023. 

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

BTC |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05.2023. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Công bố danh sách 64 doanh nghiệp dự kiến được xếp hạng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2023

BTC |

Giải thưởng "Doanh nghiệp vì Người lao động" là sự kiện chính trị xã hội uy tín do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Liên đoàn Thương mại & công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao cho Bao Lao Động tổ chức liên tục từ năm 2014 tới nay.

Tiến hành chấm điểm Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì người lao động 2023"

Thanh Hà |

Ban tổ chức Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động" 2023 đã tiến hành thành lập Hội đồng chấm điểm và tổ chức chấm điểm các hồ sơ tham dự Bảng xếp hạng năm 2023 bắt đầu từ ngày 29.05.2023. 

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

BTC |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05.2023. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.