TLĐLĐVN sẽ nghiên cứu kiến nghị của người lao động ngành Nông nghiệp

KIỀU VŨ |

Hà Nội – Ngày 9.10, tại Đại hội VI nhiệm kỳ 2023 – 2028 Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân cho biết Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, nghiên cứu, chỉ đạo kiến nghị của đoàn viên, người lao động.

Tại Đại hội VI Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Huỳnh Thanh Xuân cho biết Tổng liên đoàn ghi nhận, nghiên cứu kiến nghị của người lao động thuộc trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. Ảnh: Quỳnh Chi
Tại Đại hội VI Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Huỳnh Thanh Xuân cho biết Tổng liên đoàn ghi nhận, nghiên cứu kiến nghị của người lao động thuộc trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. Ảnh: Quỳnh Chi

Cụ thể, về những ý kiến đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại Đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và sẽ nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của tổ chức Công đoàn; đồng thời tổng hợp, phối hợp tham mưu, đề xuất các cấp, các ngành giải quyết theo thẩm quyền.

Trong số những kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại Đại hội có 15 đề xuất, kiến nghị đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong đó, đề nghị về quy định phân chia và điều tiết các quỹ (từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy đầu kỳ) tại các cấp công đoàn nên thực hiện sau khi có Luật Công đoàn sửa đổi, bổ sung. Khi đó, căn cứ tình hình lao động, đoàn viên, nguồn tài chính cũng như nhu cầu thực tế của các đơn vị để quy định phù hợp.

Xem xét miễn giảm phần kinh phí tiết giảm chi hành chính và hoạt động phong trào từ năm 2017 đến năm 2019 của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn phải nộp do cấp cơ sở trong ngành gặp nhiều khó khăn, nhiều đơn vị không thu được kinh phí, không có khả năng nộp khoản tiết giảm này.

Không áp dụng giao chi hành chính đối với các Công đoàn ngành Trung ương như đối với Liên đoàn Lao động các tỉnh/thành phố vì thực tế một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoạt động kiêm nhiệm không có chuyên trách nhưng các nhiệm vụ của công đoàn vẫn phải được triển khai thực hiện.

Đề xuất Tổng Liên đoàn quy định Công đoàn cơ sở có đủ 500 đoàn viên được bố trí 1 cán bộ Công đoàn chuyên trách, do số lượng đoàn viên đông, nếu không bố trí cán bộ Công đoàn chuyên trách thì sẽ không thực hiện hết nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và triển khai các hoạt động không hiệu quả.

Sớm hoàn thành về làm thẻ đoàn viên. Các đơn vị vùng miền núi chưa có các địa điểm được hưởng chế độ phúc lợi đoàn viên. Đề nghị có chính sách đặc biệt cho đoàn viên miền núi được hưởng thiết chế…

KIỀU VŨ
TIN LIÊN QUAN

Tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động

KIỀU VŨ |

Hà Nội – Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đang trực tiếp chỉ đạo 41 Công đoàn cơ sở với trên 5.000 công nhân, viên chức, lao động. Công đoàn ngành đã triển khai nhiều phong trào không chỉ để đẩy mạnh thi đua mà còn tạo sự gắn kết những đoàn viên, người lao động.

Trên 50.000 lượt đoàn viên, người lao động được thăm hỏi, hỗ trợ

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, nhiều hoạt động cụ thể, nghĩa tình được các cấp Công đoàn Công an Nhân dân chia sẻ với đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Kịp thời chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Ngoài ra, khi đoàn viên, NLĐ khó khăn, Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã kịp thời hỗ trợ giúp họ vượt khó, ổn định cuộc sống và an tâm làm việc.

Tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động

KIỀU VŨ |

Hà Nội – Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đang trực tiếp chỉ đạo 41 Công đoàn cơ sở với trên 5.000 công nhân, viên chức, lao động. Công đoàn ngành đã triển khai nhiều phong trào không chỉ để đẩy mạnh thi đua mà còn tạo sự gắn kết những đoàn viên, người lao động.

Trên 50.000 lượt đoàn viên, người lao động được thăm hỏi, hỗ trợ

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, nhiều hoạt động cụ thể, nghĩa tình được các cấp Công đoàn Công an Nhân dân chia sẻ với đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Kịp thời chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Ngoài ra, khi đoàn viên, NLĐ khó khăn, Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã kịp thời hỗ trợ giúp họ vượt khó, ổn định cuộc sống và an tâm làm việc.