Nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên

Thu Trà |

Tổng LĐLĐVN ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ năm 2023 trong hệ thống CĐ do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu ký. Trong đó, yêu cầu đặt ra là triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Nghị quyết 27-NQ/TW cần gắn với tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của của Ban Bí thư và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác này. Công tác tuyên truyền, PBGDPL cần chú trọng đối tượng CNLĐ tại doanh nghiệp theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở.

Nội dung pháp luật trọng tâm cần tuyên truyền, ngoài chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nội dung về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần tập trung xây dựng và tổ chức truyền thông sâu, rộng về quá trình xây dựng dự án Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở, Luật Đất đai để CNVCLĐ và toàn xã hội hiểu rõ: Sự cần thiết, mục đích, quan điểm, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo luật; nội dung cơ bản, nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung của dự thảo luật so với luật hiện hành; các vấn đề khó, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau… từ đó khuyến khích, huy động các ý kiến tham gia góp ý, phản biện về dự thảo luật của CNVCLĐ và toàn xã hội.

CĐ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ năm 2023 (ảnh minh hoạ). Ảnh: Kiều Vũ
CĐ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ năm 2023 (ảnh minh hoạ). Ảnh: Kiều Vũ

Tuyên truyền, PBGDPL gắn với tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Điều lệ Công đoàn, chức năng, nhiệm vụ của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, NLĐ; thương lượng, đàm phán ký TƯLĐTT; chủ động phối hợp tổ chức đối thoại chính sách pháp luật giữa các cơ quan nhà nước và đoàn viên, NLĐ. Tuyên truyền, phổ biến vận động, khuyến khích đoàn viên, NLĐ tích cực tìm hiểu, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; xây dựng, triển khai các sáng kiến, mô hình hiệu quả trong hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của đoàn viên, NLĐ…

Giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật gồm: Nâng cao trách nhiệm của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL của Tổng LĐLĐVN trong triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; củng cố, kiện toàn hệ thống văn phòng, trung tâm, tổ tư vấn pháp luật. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ CĐ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, tư vấn pháp luật, báo cáo viên pháp luật. Tích cực hưởng ứng và chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9.11; thời gian cao điểm tổ chức hoạt động và khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp…

Thu Trà
TIN LIÊN QUAN

Gói 120.000 tỉ đồng hỗ trợ nhà ở cho công nhân, người lao động

Kim Ngân |

Ngân hàng Nhà nước đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP. 

Công đoàn Tiền Giang vào cuộc kịp thời 2 vụ ngừng việc tập thể

Thành Nhân |

Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã kịp thời báo cáo với Tỉnh ủy giải quyết 2 vụ ngừng việc của gần 1.600 công nhân lao động. Qua đối thoại và phương án giải quyết của công ty, công nhân lao động đã đồng tình và trở lại làm việc ổn định.

Công bố biểu trưng Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX

Hải Đăng |

Biểu trưng truyền tải được tinh thần của tổ chức Công đoàn Nghệ An qua các hình tượng tiêu biểu, thể hiện được ý nghĩa, nội dung Đại hội lần thứ XIX Công đoàn Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Gói 120.000 tỉ đồng hỗ trợ nhà ở cho công nhân, người lao động

Kim Ngân |

Ngân hàng Nhà nước đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP. 

Công đoàn Tiền Giang vào cuộc kịp thời 2 vụ ngừng việc tập thể

Thành Nhân |

Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã kịp thời báo cáo với Tỉnh ủy giải quyết 2 vụ ngừng việc của gần 1.600 công nhân lao động. Qua đối thoại và phương án giải quyết của công ty, công nhân lao động đã đồng tình và trở lại làm việc ổn định.

Công bố biểu trưng Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX

Hải Đăng |

Biểu trưng truyền tải được tinh thần của tổ chức Công đoàn Nghệ An qua các hình tượng tiêu biểu, thể hiện được ý nghĩa, nội dung Đại hội lần thứ XIX Công đoàn Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028.