552 triệu đồng bồi dưỡng cho công nhân làm công việc nặng nhọc, độc hại

Hoàng Thị Xoa |

Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động và an ninh trật tự những tháng cuối năm 2023. Đến nay, công ty đã tập huấn nghiệp vụ cho 427 an toàn vệ sinh viên; bồi dưỡng cho công nhân làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm với giá trị thực hiện 552 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Vật tư - TKV khen thưởng cho các đơn vị về công tác an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: CĐ CP Vật tư - TKV
Công ty Cổ phần Vật tư - TKV khen thưởng cho các đơn vị về công tác an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: CĐ CP Vật tư - TKV

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã kiểm tra 6 cuộc về chuyên đề kỹ thuật, an toàn lao động tại 3 xí nghiệp; kiểm tra chuyên đề về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão tại 3 xí nghiệp. Đồng thời, tổ chức kiểm tra đột xuất tại các trạm kinh doanh dầu trên các khai trường mỏ, kiểm tra thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại khai trường sản xuất.

Phát huy vai trò của công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động, duy trì nền nếp, kỷ luật lao động, Công đoàn Công ty CP Vật tư - TKV thường xuyên tuyên truyền giáo dục người lao động, phổ biến tới người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Mạng lưới an toàn vệ sinh viên thường xuyên cập nhật các quy định mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong những tháng cuối năm 2023, công ty tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động, an ninh trật tự tại các đơn vị; xây dựng kế hoạch, nội dung giám sát bám sát tình hình thực tế đơn vị; tiếp tục tìm kiếm, phát hiện các nguy cơ từ đó tìm ra giải pháp khắc phục; tiến hành chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, khai thác triệt để lợi thế của hệ thống công nghệ thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh lao động.

Hoàng Thị Xoa
TIN LIÊN QUAN

Tiến hành chấm điểm Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì người lao động 2023"

Thanh Hà |

Ban tổ chức Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động" 2023 đã tiến hành thành lập Hội đồng chấm điểm và tổ chức chấm điểm các hồ sơ tham dự Bảng xếp hạng năm 2023 bắt đầu từ ngày 29.05.2023. 

Quy chế Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao Báo Lao Động tổ chức thực hiện thường niên, liên tục từ năm 2014 tới nay.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

BTC |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05.2023. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tiến hành chấm điểm Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì người lao động 2023"

Thanh Hà |

Ban tổ chức Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động" 2023 đã tiến hành thành lập Hội đồng chấm điểm và tổ chức chấm điểm các hồ sơ tham dự Bảng xếp hạng năm 2023 bắt đầu từ ngày 29.05.2023. 

Quy chế Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao Báo Lao Động tổ chức thực hiện thường niên, liên tục từ năm 2014 tới nay.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

BTC |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05.2023. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.