LĐLĐ TP Huế xây dựng nhiều Thỏa ước lao động tập thể có lợi cho đoàn viên

Xuân Thịnh |

Huế - LĐLĐ TP Huế đẩy mạnh chú trọng việc đàm phán và ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên người lao động tại cơ sở, giúp người lao động cải thiện thu nhập, ổn định việc làm và nâng cao đời sống.

Thời gian vừa qua, thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TW, ngày 12.6.2021 về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, LĐLĐ TP. Huế đã xây dựng và triển khai các kết hoạch thực hiện Nghị quyết 02- NQ/TW ở các công đoàn cơ sở trực thuộc trong đó chú trong việc đàm phán và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên người lao động tại cơ sở, giúp người lao động cải thiện thu nhập, ổn định việc làm và nâng cao đời sống.

Tổ chức đối thoại với người lao động. Ảnh: Xuân Thịnh
Tổ chức đối thoại với người lao động. Ảnh: Xuân Thịnh

Hiện nay, LĐLĐ TP. Huế đang quản lý trực tiếp 368 công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 14.827 đoàn viên công đoàn. Xác định việc đàm phán ký kết và thực hiện tốt TƯLĐTT là cơ sở pháp lý, công cụ quan trọng của Công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, góp phần chăm lo cho người lao động, thời gian vừa qua, việc triển khai được các cấp công đoàn thành phố triển khai có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, công tác tuyên truyền luôn được các cấp công đoàn đẩy mạnh, giúp nâng cao nhận thức của người lao động và chủ sử dụng lao động về vai trò của việc ký kết TƯLĐTT. Nhờ đó, các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã nắm vững quy trình ký kết và kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT góp phần nâng cao chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể.

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP Huế đã dựa vào các hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh xây dựng các nội dung, chỉ tiêu chấm điểm, phân loại TƯLĐTT, xây dựng thư viện TƯLĐTT; hướng dẫn CĐCS xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung và ký lại Thỏa ước lao động tập thể đã hết hạn và gửi về LĐLĐ TP Huế.

Đến nay, đã có 128 CĐCS thương lượng, ký kết được TƯLĐTT. Trong đó, trên 60% TƯLĐTT có những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Những đơn vị xây dựng thực hiện tốt TƯLĐTT trên địa bàn gồm: Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành, Phòng khám Đa Khoa Nguyễn Quang Hợp, Công ty CP Thanh Tân.

Đặc biệt, các TƯLĐTT được ký kết đều có điều khoản rõ ràng theo quy định của pháp luật và có lợi cho người lao động như: thời gian nghỉ ngơi, mức lương cơ bản, chế độ nâng lương, tiền thưởng, chế độ ăn ca, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi ốm đau, bệnh tật, hiếu hỉ, cải thiện điều kiện làm việc.

Ví dụ, thời gian qua, LĐLĐ TP Huế chỉ đạo các CĐCS tham gia cùng với người sử dụng lao động hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động.

Kết quả có 33 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động với mức từ 25.000 đồng/bữa/người, góp phần nâng chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, có 17 đơn vị mua bảo hiểm 24/24; 36 đơn vị cho NLĐ nghĩ thêm 1 ngày hưởng nguyên lương do: vợ sinh, sinh nhật, con cái kết hôn, tang; 18 đơn vị có nội dung 4 năm tăng thêm 1 ngày phép; có 6 đơn vị có nội dung hỗ trợ lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ: hỗ trợ tiền khám thai, sinh con (ngoài chế độ BHXH), hỗ trợ tiền giữ trẻ.

Vấn đề tiền lương, thưởng Tết của người lao động được doanh nghiệp quan tâm chi trả đầy đủ và đảm bảo kịp thời, một số doanh nghiệp thưởng lương tháng 13 cho người lao động. Ngoài ra, LĐLĐ TP Huế cũng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đồng cấp tiến hành kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp về việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với người lao động, trong đó có nội dung thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.

Do vậy, công tác xây dựng, ký kết TƯLĐTT của các đơn vị, doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực, nhất là trong nhận thức của công nhân lao động, CĐCS và người sử dụng lao động.

Có thể thấy, việc ký kết và nâng cao chất lượng TƯLĐTT tại các đơn vị, doanh nghiệp đã góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp; khẳng định vai trò, chức năng, vị thế của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Xuân Thịnh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên

Hà Anh |

Trong thời gian qua, các cấp Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (CĐ GTVTVN) đã tăng cường hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ), qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.

Nhiều giải pháp cải thiện môi trường làm việc cho người lao động

Hoàng Khôi |

Hướng tới môi trường làm việc an toàn, thân thiện với người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Nhiều công đoàn cơ sở đưa nội dung an toàn lao động vào nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc dễ dàng hơn, an toàn hơn.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

BTC |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05.2023. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tăng cường chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên

Hà Anh |

Trong thời gian qua, các cấp Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (CĐ GTVTVN) đã tăng cường hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ), qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.

Nhiều giải pháp cải thiện môi trường làm việc cho người lao động

Hoàng Khôi |

Hướng tới môi trường làm việc an toàn, thân thiện với người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Nhiều công đoàn cơ sở đưa nội dung an toàn lao động vào nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc dễ dàng hơn, an toàn hơn.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

BTC |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05.2023. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.