Vĩnh Phúc: Sôi nổi Hội thi tuyên truyền viên công đoàn giỏi năm 2022

Nguyễn Vân |

Vĩnh Phúc - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa tổ chức Hội thi tuyên truyền viên công đoàn giỏi năm 2022. 
 
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động thành phố Vĩnh Yên trao giải cho các đơn vị tham gia Hội thi. 

Tham gia hội thi có 17 đội đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Vĩnh Yên. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, thuyết trình và trả lời câu hỏi ứng xử. 

Nội dung phần thi thuyết trình xoay quanh các chủ đề: Nghị quyết số 02- NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và các chương trình, hành động, kế hoạch của cấp ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của tổ chức Công đoàn, đoàn viên và người lao động như Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam…

 
Phần thi Thuyết trình của Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Liên Bảo 

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 11 giải Khuyến khích cho các đội thi và trao giải ấn tượng cho từng phần thi: màn chào hỏi ấn tượng nhất, màn thuyết trình hay nhất và phần liên hệ thực tiễn xuất sắc nhất.

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và giúp đội ngũ cán bộ công đoàn, tuyên truyền viên công đoàn nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, quy định của tổ chức Công đoàn. 

Đồng thời, tạo sân chơi cho cán bộ công đoàn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ, năng lực trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ và tổ chức hoạt động tại công đoàn cơ sở, từng bước xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Qua đó, góp phần lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng của đội ngũ tuyên truyền viên công đoàn, từng bước nâng cao trình độ nhận thức và năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn trong thời kỳ mới.

Nguyễn Vân