Thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022

Hải Anh |

Cơ quan Văn phòng Công đoàn Dệt may Việt Nam tại Hà Nội tổ chức tập huấn, thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022 cho toàn thể cán bộ công nhân viên.
 
Cán bộ công nhân viên thực tập phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: CĐN
 Các cán bộ công nhân viên được tập huấn về kiến thức về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó tham gia thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Hoạt động tập huấn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được Công đoàn Dệt may Việt Nam đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ hoả hoạn trên cả nước trong thời gian vừa qua. 

Với kiến thức và kỹ năng thu nhận được, mỗi cán bộ công nhân viên sẽ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống cháy nổ và chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể dẫn đến cháy. Đặc biệt, qua tập huấn, mỗi người đã nâng cao khả năng xử lý tình huống cũng như kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với nơi công sở, nhà cao tầng.

Những kiến thức và kỹ năng này ở mỗi người sẽ góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn tại đơn vị.

Hải Anh