Sáng kiến của đoàn viên ngành Giao thông Vận tải làm lợi hơn 1.651 tỉ đồng

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp công đoàn ngành Giao thông Vận tải đã chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, qua đó đã góp phần khắc phục những khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.  

 
Người lao động ngành Giao thông - Vận tải. Ảnh: CĐGT

Ngày 23.8, ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tảiViệt Nam cho biết, thời gian qua mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, xong các đơn vị trong ngành vẫn tiếp tục duy trì phong trào, tổ chức triển khai, cụ thể hóa những nội dung thi đua phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực thông qua các phong trào thi đua chuyên ngành như lĩnh vực xây dựng cơ bản, sản xuất công nghiệp có phong trào “Đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm và an toàn”, “An toàn nhất; Chất lượng cao nhất; Tiến độ nhanh nhất và Sáng tạo nhất”; trong quản lý đường, đảm bảo giao thông có phong trào “Hạt quản lý cầu, đường bộ kiểu mẫu”, “Chi cục quản lý đường bộ kiểu mẫu”, “Thi đua kiểm soát tải trọng xe”, “Trạm quản lý đường sông giỏi”, “Thuyền trưởng tàu sông giỏi”; “Luồng lạch thông suốt”; lĩnh vực hàng không có phong trào “An toàn, an ninh cho những chuyến bay”...

Phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiếp tục được duy trì trong CNVCLĐ, có nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến được áp dụng trong sản xuất.

Qua các phong trào thi đua cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành Giao thông Vận tải đã có 204 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng, làm lợi hơn 1.651 tỉ đồng, 16 công trình, sản phẩm tiêu biểu được công nhận, giá trị làm lợi 750 triệu đồng; 17 cá nhân được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo, 4 cá nhân thuộc Tổng Công ty tư vấn Thiết kế Giao thông Vậ tải đã được vinh danh trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng LĐLĐVN… 

Hà Anh