Quận Hà Đông có thêm 1 Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 15.11, theo Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hasuta Care đã được tổ chức thành công.

Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Hasuta Care thực hiện bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty khóa I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội. Ảnh: CĐCS
Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Hasuta Care thực hiện bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty khóa I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội. Ảnh: CĐCS

Dự Đại hội có lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, Ban Giám đốc Công ty cùng 26 đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Hasuta Care.

Với tinh thần làm việc dân chủ, khoa học, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của toàn thể đại biểu, Đại hội đã thông qua báo cáo quá trình thành lập Ban vận động, báo cáo danh sách người lao động tham gia tổ chức Công đoàn và tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hasuta Care. Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 người.

Đại hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động và thống nhất các chỉ tiêu, phương hướng, giải pháp nhiệm vụ hoạt động công tác Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hà Đông - bà Lại Hà Phương - đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần sớm xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban lãnh đạo Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi kịp thời đoàn viên khi có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Công đoàn cơ sở cũng cần tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Việc thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hasuta Care là một trong những kết quả của việc xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là nhiệm vụ quan trọng của Liên đoàn Lao động quận Hà Đông trong năm 2023.

Kiều Vũ