Ông Đào Mạnh Kiên tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Hàng không Việt Nam khoá VI

MINH PHƯƠNG |

Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028; 10 Ủy viên Ban thường vụ. Tại hội nghị lần thứ 1 Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khoá VI đã bầu ông Đào Mạnh Kiên tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
Ông Đào Mạnh Kiên tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Phương Minh.
Ông Đào Mạnh Kiên tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Phương Minh.

Bà Lê Hồng Ánh, ông Trần Văn Nhu giữ chức Phó Chủ tịch.

Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đặt ra chỉ tiêu hằng năm: Có 80% trở lên công đoàn các cấp đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu từ 03 đến 04 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

100% công đoàn các cấp tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; phấn đấu ít nhất 40% công đoàn cấp dưới được công đoàn cấp trên kiểm tra tài chính.

Chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ: Căn cứ chiến lược phát triển và kế hoạch tuyển dụng lao động của Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty phấn đấu 100% ký hợp đồng lao động trực tiếp với Tổng công ty sẽ là đoàn viên công đoàn.

100% công ty thành viên, đơn vị trực thuộc có tổ chức công đoàn đủ điều kiện thương lượng, ký kết được thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật, trong đó có ít nhất 70% bản thoả ước lao động tập thể đạt loại A.

100% công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

100% công đoàn các cấp tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động có nhu cầu tư vấn pháp luật liên quan về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

100% Chủ tịch công đoàn các cấp bầu mới được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ với hình thức phù hợp.

85% - 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% đoàn viên, người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Ít nhất 70% số vụ việc của đoàn viên, người lao động có yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

Đại hội chỉ ra 3 khâu đột phá: Đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo đời sống vật chất cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín.

Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

Báo Lao Động xin chúc mừng Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. Chúc mừng ông Đào Mạnh Kiên được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

MINH PHƯƠNG