Kỳ nghỉ dưỡng sức cho đoàn viên bị suy giảm khả năng lao động

Kiều Vũ |

38 đoàn viên, người lao động không may bị tai nạn lao động và bị suy giảm khả năng lao động trong ngành Xây dựng Hà Nội đã được đi nghỉ. Kỳ nghỉ dưỡng sức này do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phối hợp với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội thực hiện.

Đoàn viên, người lao động phấn khởi với kỳ nghỉ dưỡng sức do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phối hợp với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội thực hiện. Ảnh: CĐN
Đoàn viên, người lao động phấn khởi với kỳ nghỉ dưỡng sức do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phối hợp với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội thực hiện. Ảnh: CĐN

Theo lãnh đạo Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, thực hiện Đề án thí điểm của LĐLĐ TP Hà Nội về “Chăm lo nghỉ dưỡng sức cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, suy giảm khả năng lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội” (Đề án), Công đoàn ngành đã lựa chọn 38 đoàn viên, người lao động tại 3 đơn vị có đủ điều kiện tham gia kỳ nghỉ dưỡng sức. 3 đơn vị gồm: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Đây là những đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 1.1.2015 bị suy giảm khả năng lao động, sức khỏe từ 31% trở lên, đang làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp có Công đoàn cơ sở LĐLĐ TP Hà Nội; đoàn viên, người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bị suy giảm khả năng lao động trong quá trình làm việc...

Đoàn viên, người lao động tham gia kỳ nghỉ dưỡng đều rất vui, xúc động trước sự quan tâm, chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn.

Việc tổ chức nghỉ dưỡng đoàn viên, người lao động không may bị tai nạn lao động và bị suy giảm khả năng lao động không chỉ thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn mà còn tạo được sự tin tưởng và tình cảm của đoàn viên, người lao động đối vối tổ chức Công đoàn.

Đề án thí điểm về “Chăm lo nghỉ dưỡng sức cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, suy giảm khả năng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội và Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ TP Hà Nội tham mưu với Thường trực LĐLĐ TP xây dựng, triển khai.

Kiều Vũ