Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 2

NGuyễn Tùng |

Ngày 15.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, khoá XVII.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang lần thứ 2. Ảnh: LĐLĐ Tuyên Quang
Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang lần thứ 2. Ảnh: LĐLĐ Tuyên Quang

Hội nghị đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau Hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng về việc tiếp nhận kinh phí hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn làm nhà “Mái ấm công đoàn”, tổng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng.

NGuyễn Tùng