Đại hội CĐCS huyện Đan Phượng sẽ hoàn thành trước 30.4.2023

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức triển khai một số nội dung công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

 
Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng ký thoả thuận Chương trình phúc lợi đoàn viên trong nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh minh hoạ: CĐH
Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng ký thoả thuận Chương trình phúc lợi đoàn viên trong nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh minh hoạ: CĐH

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thuỷ cho biết, Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn huyện theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Đại hội Công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời, đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém tồn tại và nguyên nhân để đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. 

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở sẽ được tổ chức và hoàn thành xong trước ngày 30.4.2023; Đại hội Công đoàn huyện sẽ tổ chức sau khi hoàn thành Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và xong trước ngày 31.7.2023.

Liên đoàn Lao động huyện cũng đã thông qua dự thảo Quyết định thành lập 4 tiểu ban: Tiểu ban nội dung; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền và Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội; dự thảo quyết định thành lập tổ công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Hải Anh