Công đoàn NNPTNT Việt Nam nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ

Hải Anh |

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ Công đoàn khu vực phía Bắc.
 
Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Ảnh: CĐN
 Tham gia tập huấn có 200 chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn, cán bộ Công đoàn chuyên trách, cán bộ Công đoàn phụ trách công tác nữ công, kế toán, Uỷ ban Kiểm tra. 

Trong thời gian tập huấn, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã cung cấp nội dung và hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trong đó có nội dung công tác tổ chức và công tác nhân sự cho Đại hội Công đoàn các cấp. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn thời gian tới.

Bên cạnh đó, Công ngành cũng phổ biến những chính sách mới cho người lao động; nghiệp vụ công tác nữ công, chế độ chính sách đối với lao động nữ và bình đẳng giới, công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra giám sát, công tác tài chính, công tác truyền thông và kĩ năng viết tin bài…

Hải Anh