Chú trọng làm tốt công tác thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể

Đạt Phan |

Ngày 2.10, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương dự và có bài phát biểu chỉ đạo đại hội.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Đạt Phan
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Đạt Phan

Đánh giá cao những kết quả mà đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như tán thành với những nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương nêu 5 vấn đề gợi mở để đại hội tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Cụ thể:

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động. Coi đây là điểm then chốt để thu hút, tập hợp người lao động. Quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực thi pháp luật lao động, vấn đề tiền lương, thưởng bảo hiểm xã hội.

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống dữ liệu về công nhân, lao động, công đoàn làm cơ sở cho việc nắm bắt, phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, dự báo các biến động về việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, người lao động, thực hiện quyền đại diện cho người lao động tại tòa theo quy định của pháp luật.

Chú trọng làm tốt công tác thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động thông qua phối hợp thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở.

Huy động các nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn cho cán bộ công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn, đáp ứng nhu cầu thiết thực, chính đáng, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động.


Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Đạt Phan
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Đạt Phan
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn. Chủ động lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy Đảng.

Phối hợp với chính quyền các ngành, các cấp những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động và tổ chức, hoạt động của Công đoàn. Phải thực sự là cầu nối giữa Đảng với công nhân lao động, thực hiện phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có Công đoàn Việt Nam”.

Nêu cao vai trò chủ động, nòng cốt của Công đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hàng năm, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các khu, tuyến công nghiệp mới được hình thành, khu vực dịch vụ, gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, kỹ năng, phương pháp công tác, chủ động thích ứng với sự thay đổi của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới, nhất là trong điều kiện tăng nhanh về số lượng công nhân, lao động và đoàn viên công đoàn.

“Vĩnh Long là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi sinh ra và nuôi dưỡng nhiều danh nhân, nhiều người con ưu tú của đất nước, dân tộc. Với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cùng truyền thống văn hóa lâu đời và tinh thần cách mạng tiêu biểu của vùng đất Nam Bộ, với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cùng với thành công của đại hội hôm nay sẽ là niềm vui, là động lực cổ vũ cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Long tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn trong nhiệm kỳ tới” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho rằng, các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Long cần chú trọng làm tốt công tác thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể...
Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa tập huấn về tài chính, kiểm tra cho hơn 300 cán bộ công đoàn

Phương Linh |

Việc cung cấp các thông tin quan trọng về công tác tài chính, kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn cho đối tượng là cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) mới được Khánh Hòa triển khai ngay sau khi hoàn thành Đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Tập huấn chuyên sâu mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo công đoàn

Kiểu Vũ |

Từ ngày 5 - 22.9, Trường Đại học Công đoàn tổ chức khóa tập huấn đào tạo chuyên sâu cho mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo công đoàn các cấp.

Trao “Mái ấm công đoàn” cho công nhân lao động nghèo ở Đà Nẵng

An Thượng |

Chiều 20.9, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình trao “Mái ấm công đoàn” tặng Đoàn viên Công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Khánh Hòa tập huấn về tài chính, kiểm tra cho hơn 300 cán bộ công đoàn

Phương Linh |

Việc cung cấp các thông tin quan trọng về công tác tài chính, kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn cho đối tượng là cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) mới được Khánh Hòa triển khai ngay sau khi hoàn thành Đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Tập huấn chuyên sâu mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo công đoàn

Kiểu Vũ |

Từ ngày 5 - 22.9, Trường Đại học Công đoàn tổ chức khóa tập huấn đào tạo chuyên sâu cho mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo công đoàn các cấp.

Trao “Mái ấm công đoàn” cho công nhân lao động nghèo ở Đà Nẵng

An Thượng |

Chiều 20.9, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình trao “Mái ấm công đoàn” tặng Đoàn viên Công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn.