Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 30 uỷ viên

HÀ ANH - HẢI NGUYỄN |

Chiều 11.10, tại Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN), nhiệm kỳ 2023 - 2028, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 30 uỷ viên.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hải Nguyễn

Đại hội CĐGDVN lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và tổ chức công đoàn trong ngành Giáo dục, diễn ra vào thời điểm các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4.11.2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐGDVN nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐGDVN nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hải Nguyễn

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐGDVN lần thứ XV, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành CĐGDVN khóa XV; bầu Ban Chấp hành CĐGDVN khóa XVI, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ông Phạm Ngọc Thường, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đều đánh giá cao hoạt động CĐGDVN trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần nâng cao vị thế công đoàn cũng như đóng góp vào sự phát triển của ngành giáo dục…

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho rằng, CĐGDVN cần tiếp tục đầu tư, bồi dưỡng nhằm đổi mới tư duy cho lực lượng cán bộ công đoàn trong thời kỳ hội nhập và tự chủ - thúc đẩy được dân chủ trong nhà trường; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đối thoại thương lượng - bởi hiện nay tự chủ đại học đang được triển khai trên diện rộng, do đó cán bộ công đoàn các cấp cần được bồi dưỡng, nâng cao năng lực thương lượng, đối thoại ở cơ sở nhằm đem lại nhiều hơn nữa phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ - nhất là về lương, việc làm, đời sống, qua đó hạn chế đơn thư, khiếu nại.

Cùng với đó, CĐGDVN cần tiếp tục quan tâm, đầu tư tới mảng tham gia, xây dựng chính sách pháp luật, truyền thông nhiều hơn nữa - để nói lên tiếng nói của giáo viên, NLĐ - đây là lực lượng có vai trò rất quan trọng với hiện tại và tương lai; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin để đoàn viên, người lao động thêm hiểu, yêu công đoàn, yêu trường, yêu các cháu mầm non, học sinh, sinh viên; lan toả ý nghĩa của hoạt động công đoàn chăm lo đoàn viên, người lao động tới nhiều người hơn nữa…

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành CĐGDVN nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 30 uỷ viên.

Tại hội nghị Ban Chấp hành CĐGDVN nhiệm kỳ 2023-2028 lần thứ nhất, các uỷ viên đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 uỷ viên; bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 8 uỷ viên; bầu ông Nguyễn Ngọc Ân tiếp tục làm Chủ tịch CĐGDVN nhiệm kỳ 2023-2028; hai Phó Chủ tịch là các bà: Đặng Hoàng Anh và Lê Thị Mai Oanh.

Báo Lao Động chúc mừng Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp. Chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Ân tiếp tục làm Chủ tịch CĐGDVN nhiệm kỳ 2023-2028 và hai Phó Chủ tịch là các bà: Đặng Hoàng Anh và Lê Thị Mai Oanh.

HÀ ANH - HẢI NGUYỄN