200 đại biểu dự phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn Ninh Thuận lần thứ XI

Phương Linh |

Ninh Thuận - Chiều 8.10, tại Hội trường UBND tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên làm việc đầu tiên.

Chiều 8.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên làm việc thứ nhất. Ảnh: Phương Linh
Chiều 8.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên làm việc thứ nhất. Ảnh: Phương Linh

Tham dự Đại hội Công đoàn Ninh Thuận lần thứ XI ở phiên thứ nhất có đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 200 đại biểu chính thức đại diện cho gần 35.000 đoàn viên Công đoàn tỉnh Ninh Thuận.

200 đại biểu đại diện cho 35.000 đoàn viên trên địa bàn tỉnh tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI. Ảnh: Phương Linh
200 đại biểu đại diện cho 35.000 đoàn viên trên địa bàn tỉnh tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI. Ảnh: Phương Linh

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI được tổ chức 3 phiên trong 2 ngày (8 - 9.10) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 7 người, bầu đoàn thư ký gồm 2 người, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 người.

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ đưa ra những định hướng quan trọng cho hoạt động công đoàn trong 5 năm tới. Ảnh: Phương Linh
Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ đưa ra những định hướng quan trọng cho hoạt động công đoàn trong 5 năm tới. Ảnh: Phương Linh

Đại hội XI Công đoàn Ninh Thuận có 200 đại biểu được triệu tập. Trong đó, đại biểu lớn nhất là 61 tuổi, đại biểu trẻ nhất 28 tuổi, độ tuổi bình quân dự Đại hội XI là 44,5 tuổi - trẻ hơn so với Đại hội X.

Các đại biểu cũng sẽ nghe, thảo luận và thống nhất biểu quyết các báo cáo về tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Văn kiện Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Đề án nhân sự Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Trần Văn Đông - Chủ tịch LĐLĐ Ninh Thuận khóa X trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Phương Linh
Ông Trần Văn Đông - Chủ tịch LĐLĐ Ninh Thuận khóa X trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Phương Linh

Theo ông Trần Văn Đông - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 - tại phiên làm việc thứ nhất, Đoàn chủ tịch mong muốn các đại biểu nghiên cứu kỹ các nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội, nhất là phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới và sáng suốt lựa chọn bầu 31 người vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, LĐLĐ Ninh Thuận thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu chủ yếu đề ra tại Nghị quyết Đại hội X. Các kết quả nổi bật là: Phát triển tăng thêm 6.266 đoàn viên, vượt chỉ tiêu 766 đoàn viên; thành lập 94 công đoàn cơ sở, trong đó có 29 công đoàn cơ sở doanh nghiệp có sử dụng từ 20 lao động trở lên, đạt 100% chỉ tiêu.

Bình quân hàng năm, có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu 21,9%; có 98% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu 12,6%; có 79,6% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu 44,7%.

Bình quân hàng năm, có 709 đoàn viên ưu tú được công đoàn cơ sở giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng, đạt 100% chỉ tiêu; trong số đó có 67,7% được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hàng năm, có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra tài chính cùng cấp và kiểm tra 38% công đoàn cơ sở, vượt chỉ tiêu 26,6%.

Mỗi năm có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp nhà nước và 85% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động, vượt chỉ tiêu 13%. Có 100% doanh nghiệp nhà nước (vượt chỉ tiêu 33%) và 90% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (vượt chỉ tiêu 50%) tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Có 100% doanh nghiệp nhà nước, 78% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, vượt chỉ tiêu 11,4%...

Phương Linh