100% các cấp Công đoàn Thủ đô cần xây dựng tiêu chí cụ thể gương điển hình

Kiều Vũ |

Hà Nội – Hiệu quả của việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” là nội dung đang được Công đoàn Hà Nội chú trọng tuyên truyền để tiếp tục phát huy phong trào thi đua yêu nước ở các cấp Công đoàn. Trong đó, 100% xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể gương điển hình tiên tiến phù hợp lĩnh vực.

Thời gian qua, công tác thi đua khen thưởng của Công đoàn Hà Nội có nhiều đổi mới. Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã thành lập 8 cụm thi đua theo đặc thù loại hình, xây dựng quy chế hoạt động để đánh giá thi đua hàng năm; ban hành quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Hàng năm 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức phát động, ký giao ước thi đua; có trên 92,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng phát động thi đua.

Liên đoàn Lao động Hà Nội trao thưởng cho những tấm gương trong nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô. Ảnh: Minh Anh
Liên đoàn Lao động Hà Nội trao thưởng cho những tấm gương trong nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô. Ảnh: Minh Anh

Bên cạnh đó, việc phát động, triển khai các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động với trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động… của các cấp Công đoàn luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Từ các phong trào thi đua xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc được biểu dương khen thưởng, đã có trên 440.000 lượt công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; trên 21.000 lượt “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở và 1.789 Công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”; 391.818 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở, 12.269 lượt “Sáng kiến, sáng tạo” cấp trên cơ sở, có 781 lượt cá nhân được Uỷ ban Nhân dân – Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; hàng nghìn công nhân lao động đạt thợ giỏi được biểu dương khen thưởng thông qua hội thi thợ giỏi do Uỷ ban Nhân dân, Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Công đoàn Thủ đô, giai đoạn 2023 – 2025.

Theo đó, một trong những yêu cầu là 100% các cấp Công đoàn Thủ đô cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể gương điển hình tiên tiến phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, triển khai kế hoạch phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng và tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến bằng các hình thức biểu dương, khen thưởng tôn vinh phù hợp, kịp thời.

100% đơn vị tham gia hưởng ứng có hiệu quả Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của Thành phố phát động hằng năm; xây dựng chuyên mục tuyên truyền điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, Bản tin nội bộ của đơn vị.

Hàng năm, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền được ít nhất 5% điển hình tiên tiến trên tổng số tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ban nữ công phát huy vai trò tích cực

Việt Lâm |

Với trên 60% đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) là nữ, những năm qua, hoạt động nữ công của các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn đạt được nhiều kết quả tích cực, phát huy vai trò của Ban nữ công trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho lao động nữ.

Vận động ủng hộ Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam tối thiểu 1 ngày lương

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội vận động mỗi công nhân, viên chức, lao động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 tối thiểu 1 ngày lương.

Thi viết gương điển hình tiên tiến năm 2023 trong CNVCLĐ Thủ đô

Kiều Vũ |

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai tới các cấp CĐ Thủ đô về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2023 do UBND thành phố Hà Nội phát động.

Ban nữ công phát huy vai trò tích cực

Việt Lâm |

Với trên 60% đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) là nữ, những năm qua, hoạt động nữ công của các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn đạt được nhiều kết quả tích cực, phát huy vai trò của Ban nữ công trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho lao động nữ.

Vận động ủng hộ Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam tối thiểu 1 ngày lương

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội vận động mỗi công nhân, viên chức, lao động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 tối thiểu 1 ngày lương.

Thi viết gương điển hình tiên tiến năm 2023 trong CNVCLĐ Thủ đô

Kiều Vũ |

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai tới các cấp CĐ Thủ đô về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2023 do UBND thành phố Hà Nội phát động.