Thông báo

Đỗ Ly |

Bảng xếp hạng “Doanh Nghiệp vì Người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, giao cho Báo Lao Động là đơn vị trực tiếp thực hiện.

Năm 2017, Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động 2017” sẽ tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc chăm lo đời sống người lao động vào ngày 9 giờ sáng ngày thứ tư (29.11.2017) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1). Do điều kiện khách quan một số đơn vị chưa chuẩn bị kịp hồ sơ tham dự theo quy định do vậy Ban tổ chức đã quyết định hạn chót nhận hồ sơ vào ngày 10.10.2017 căn cứ theo dấu bưu điện.

Ban tổ chức kính báo các đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi ban tổ chức đúng hạn.

 Trân trọng!

Đỗ Ly