VietQR

Chuyển tiền qua VietQR: hơn 3 triệu người dùng với 40 ngân hàng tham gia

Trang Nguyễn |

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tiếp tục mở rộng mạng lưới triển khai dịch vụ Chuyển nhanh Napas247 bằng mã VietQR với 5 ngân hàng mới.