Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 2

NGuyễn Tùng |

Ngày 15.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, khoá XVII.