Tổng Công ty May Hưng Yên

Tổng Công ty May Hưng Yên: Đãi ngộ đặc biệt đối với lao động nữ

Đỗ Ly |

TCty May Hưng Yên (HUGACO) là DN may mặc có bề dày truyền thống hơn nửa thế kỷ. Vượt lên mọi khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế cùng với những cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế thị trường, nhiều năm qua, HUGACO vẫn đứng vững và phát triển. Trong đó, công tác chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của NLĐ luôn được chú trọng, đặc biệt quan tâm tới lao động nữ.