Than Hạ Long

Than Hạ Long chăm lo đời sống người lao động

QUỲNH CHI |

Công ty Than Hạ Long đã tổ chức Hội nghị Sơ kết các mặt công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.