Quốc hội

Nhiều cách làm sáng tạo từ việc học tập và làm theo Bác Hồ

Hà Anh |

Ông Trịnh Trung Kiên - Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) - cho biết, trong thời gian qua, LĐLĐ huyện Văn Lâm đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động.

Người lao động kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ hơn nữa về nhà ở

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề được công nhân, người lao động Bình Thuận hỏi và kiến nghị đến Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận. Trong đó nhiều câu hỏi về BHXH, các đề xuất về chế độ phụ cấp trong các ngành, tuổi nghỉ hưu, tín dụng đen trong công nhân,…