Nhiệt điện Phả Lại

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tạo điều kiện tốt nhất ...

Mai Chi |

Được thành lập đã 40 năm, trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại luôn tạo điều kiện tốt nhất để NLĐ yên tâm lao động, đảm bảo đời sống, làm việc với phương châm “Người lao động là tài sản lớn nhất của công ty”.