Giỏi việc nước đảm việc nhà

Trên 41.700 lượt nữ công nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

HÀ ANH |

Theo Công đoàn Dệt may Việt Nam, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) được chú trọng, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ thi đua phấn đấu.