EVN

EVNSPC sắp hoàn thành đường điện 220kV vượt biển dài nhất Đông Nam Á

Nam Dương |

Công trình đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình – Phú Quốc do Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư sau khi hoàn thành là công trình đường dây điện 220kV vượt biển dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Nghĩa tình của EVNSPC với thương, bệnh binh, gia đình chính sách

Đức Long |

Từ năm 2016 đến nay, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã hỗ trợ, xây dựng hơn 1.000 căn nhà tình nghĩa trao tặng thương, bệnh binh, gia đình chính sách và phụng dưỡng suốt đời 40 Mẹ Việt Nam Anh hùng.