Đoàn viên công đoàn

Đoàn viên, người lao động ngành Giao thông Vận tải đã có 7.266 sáng kiến

Hà Anh |

Hàng năm, các cấp công đoàn Giao thông Vận tải đã phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp luôn quan tâm đến công tác tổ chức các phong trào thi đua, qua đó đoàn viên, người lao động đã có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu chuyên sâu, khi áp dụng vào thực tiễn đã góp phần thúc đẩy kế hoạch sản xuất kinh doanh của ngành.

Đoàn viên công đoàn giúp dân xóa bỏ hủ tục

Văn Tùng |

Ở tỉnh biên giới Hà Giang, khi cán bộ, đoàn viên công đoàn trực tiếp tham gia vào phòng trào xóa bỏ hủ tục đã mang lại kết quả tích cực. Bằng sự hiểu biết và trách nhiệm của mình, mỗi công đoàn viên đã chung tay giúp người dân xây dựng đời sống mới.