Công ty Tôn Mạ VNSTEEL Thăng Long

Vượt khó, Công ty Tôn Mạ VNSTEEL Thăng Long nỗ lực chăm lo cho Người lao động

ĐỨC MẠNH |

Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngành Thép nói chung, tôn mạ nói riêng đang trải qua giai đoạn khó khăn, Công đoàn Công ty Cổ phần Tôn Mạ VNSTEEL Thăng Long vẫn có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động.