Công ty TNHH Viet Glory

Gần 5.000 công nhân ngừng việc, kiến nghị doanh nghiệp giảm sản lượng

Quang Đại |

Cho rằng doanh nghiệp ép sản lượng, khoảng gần 5.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory (đóng tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã ngừng việc tập thể. Công nhân cũng kiến nghị tăng lương, phụ cấp xăng xe, độc hại...