Công đoàn Giáo dục

Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 30 uỷ viên

HÀ ANH - HẢI NGUYỄN |

Chiều 11.10, tại Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN), nhiệm kỳ 2023 - 2028, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 30 uỷ viên.