Cảng Hải Phòng

Cảng Hải Phòng đảm bảo việc làm, thu nhập cho hơn 3.000 lao động

MAI CHI |

Với việc đảm bảo đủ việc làm cho hơn 3.000 lao động, thu nhập ổn định, công tác chăm lo đời sống cả vật chất lẫn tinh thần cho người lao động được quan tâm, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng xứng đáng là đơn vị được vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động”.