An toàn vệ sinh lao động

Trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn

Nguyên Anh |

Các nội dung tập huấn được chọn lọc có trọng tâm giúp đại biểu kịp thời nắm bắt đầy đủ và sâu sắc nhiều vấn đề: Những nội dung cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Quyền, trách nhiệm của CĐCS trong công tác ATVSLĐ; Nhận diện, đánh giá, quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc...

Huấn luyện kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn cơ sở và người lao động khu vực miền Nam.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm có điều kiện lao động nghiêm

Kiều Vũ |

Hà Nội - Tổng Công ty May 10 đã tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động nhóm 3 – nhóm có điều kiện lao động nghiêm ngặt.

Phát động Tháng an toàn vệ sinh lao động tại công ty nước ngoài

Đoàn Hưng |

 Quảng Ninh -  Ngày 8.5, UBND thị xã Quảng Yên phối hợp với LĐLĐ thị xã tổ chức phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân” năm 2023, tại Chi nhánh Công ty TNHH YAZAKI Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh.