Quy chế bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” 2017

 

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Số  1437/TLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội,  ngày  08  tháng 9  năm  2017

QUY CHẾ

BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” 2017

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, với sự tham gia của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao cho Báo Lao Động là đơn vị tổ chức thực hiện. Bảng xếp hạng là sự kiện thường niên nhằm bình chọn, xếp hạng các doanh nghiệp đã nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội góp phần đưa doanh nghiệp phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

I. Đối tượng tham gia

Tất cả các doanh nghiệp ở các loại hình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, có thời gian hoạt động từ 5 năm trở lên và đã thành lập tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp.

II . Tiêu chuẩn xét chọn 

 1. Tiêu chí chung:

– Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

– Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần và các phúc lợi tốt hơn quy định của pháp luật cho người lao động.

– Thực hiện tốt pháp luật về lao động; có nhiều chế độ chính sách cho người lao động tốt hơn quy định của pháp luật.

– Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường. Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển; Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước; Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ;

– Tự nguyện gửi hồ sơ đăng ký tham dự chương trình (theo mẫu của Ban Tổ chức).

 1. Tiêu chí cụ thể:

Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì Người lao động” được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí do các chuyên gia về lao động xây dựng.

Điều kiện “cần” để các doanh nghiệp được xem xét, chấm điểm: (1) Doanh thu/ lợi nhuận của DN tăng; (2) Thu nhập người lao động tăng; (3) Không nợ /chậm lương; (4) Không nợ thuế, (5) Không nợ BHXH, (6) Có tổ chức CĐ, (7) Không có đình công.

Điều kiện “đủ” – gồm 9 chỉ tiêu lớn, chia thành 47 tiêu chí nhỏ, trong đó chú trọng đến tình hình thực hiện các nội dung về lao động của doanh nghiệp gồm: Lương, thưởng, phúc lợi; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; chế độ bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh lao động; đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; đào tạo, nâng cao năng lực người lao động… Bộ tiêu chí dành điểm đối với các doanh nghiệp thực hiện chính sách ưu đãi cho người lao động  tốt hơn quy định của pháp luật.

(Kèm theo bộ tiêu chí xét duyệt).

III . Quy trình xét chọn

Vòng Công việc Phương thức
1. Sơ loại

 

Xem xét các yếu tố cơ bản của Doanh nghiệp Xem xét trên các tiêu chí cơ bản dưới đây:

–         Doanh thu của DN tăng (+) trong 2.5 năm liền kề

–         Lợi nhuận hàng năm tăng

–         Thu nhập NLĐ tăng

–         Không nợ lương/ chậm lương

–         Không nợ BHXH

–         Không nợ thuế, hoàn thành đẩy đủ nghĩa vụ với Nhà nước

–         Có tổ chức Công đoàn

–         Không có đình công

Các doanh nghiệp không đáp ứng 1 trong các tiêu chí nêu trên sẽ bị loại

2. Chấm điểm Xem xét các yếu tố chi tiết của doanh nghiệp Chia làm 4 nhóm chấm điểm, tổ chức chấm chéo toàn bộ các hồ sơ lọt vào vòng 2.

Mỗi nhóm gồm 2 người ở 2 tổ chức khác nhau.

Mỗi hồ sơ đều đảm bảo có 2 nhóm chấm độc lập

Thư ký BXH tổng hợp lại kết quả cuối cùng;

Chọn các doanh nghiệp có số điểm cao nhất vào vòng 3

3. Hiệp y Các DN lọt vào vòng 3  được gửi lấy ý kiến của CQ quản lý NN liên quan, Công đoàn và các phương tiện truyền thông Mỗi doanh nghiệp đều được các đơn vị cho ý kiến độc lập:

–      Hệ thống Thanh tra các Sở LĐTBXH địa phương

–      Hệ thống LĐLĐ địa phương và CĐ ngành

Các doanh nghiệp không đạt được hiệp y của địa phương sẽ bị loại.

Các DN cũng được công khai lấy ý kiến trong nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng. Các Doanh nghiệp có ý kiến trái chiều sẽ được Hội đồng xem xét cụ thể trước khi quyết định.

4. Xét hạng Hội đồng quyết định –      Lựa chọn các doanh nghiệp vào Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động”

–      Chọn các DN xuất sắc đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động VN, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tặng Bằng khen.

IV . Quyền lợi và trách nhiệm của các doanh nghiệp tham gia

 1. Các doanh nghiệp được xếp hạng hàng năm sẽ được nhận Kỷ niệm chương của chương trình và Chứng nhận xếp hạng của Ban Tổ chức.
 2. 30 doanh nghiệp xuất sắc trong Bảng xếp hạng ở từng lĩnh vực sẽ được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
 3. Lễ vinh danh “Doanh nghiệp vì Người lao động 2017” tổ chức vào tháng 11/2017 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội; truyền hình trực tiếp Đài truyền hình Việt Nam. Các doanh nghiệp được xếp hạng được mời lên sân khấu nhận Bằng khen hoặc kỷ niệm chương của chương trình.
 4. Các doanh nghiệp được xếp hạng nhiều năm liên tục có cơ hội được trao tặng Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động”. Giải thưởng chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận, cho phép triển khai từ năm 2016.
 5. Các doanh nghiệp được xếp hạng hàng năm sẽ được mời tham gia Câu lạc bộ “Doanh nghiệp vì Người lao động” với các quyền lợi truyền thông, tuyển dụng, trao đổi kinh nghiệm… trong suốt 1 năm kể từ khi được vinh danh.
 6. Các doanh nghiệp được xếp hạng được Ban Tổ chức quảng bá, truyền thông trên Báo Lao Động (bản in/ bản điện tử), mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng.
 7. Các doanh nghiệp đăng ký tham dự chương trình không phải nộp bất cứ một khoản phí/ lệ phí nào cho Ban Tổ chức.
 8. Các doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác hồ sơ của mình.
 9. Các doanh nghiệp phải cam đoan đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, BHXH, các nghĩa vụ với người lao động và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với địa phương.
 10. Các doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp tối đa với Ban Tổ chức chương trình trong việc tổ chức khảo sát việc thực hiện pháp luật lao động ở doanh nghiệp (nếu có).

V . Thủ tục và hồ sơ tham gia:

 1. Thời gian:

– Doanh nghiệp gửi hồ sơ tham dự chương trình về Ban Tổ chức chương trình (qua email và bưu điện) trước ngày  30.9.2017.

– Các vòng lựa chọn hồ sơ và chấm điểm từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017.

– Khảo sát, lấy ý kiến các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương; các Sở Lao động Thương binh và xã hội địa phương và các phương tiện truyền thông từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 10 năm 2017.

– Hội đồng xét hạng họp quyết định danh sách Doanh nghiệp được vinh danh: Đầu tháng 11/2017.

– Họp báo công bố Giải thưởng “Doanh nghiệp vì Người lao động” và Lễ vinh danh: Tháng 11/2017.

 1. Cách thức đăng ký tham gia:

2.1. Doanh nghiệp hoàn thiện bộ hồ sơ bao gồm:

– Phiếu đăng ký tham gia của doanh nghiệp (theo mẫu),

– Bảng điểm tự đánh giá (theo Bộ Tiêu chí do Ban Tổ chức chương trình ban hành),

– Các hồ sơ chứng minh phần điểm tự đánh giá,

– Công văn giới thiệu của LĐLĐ tỉnh/ thành phố hoặc Công đoàn ngành Trung ương (nếu có),

2.2. Doanh nghiệp gửi hồ sơ nói trên về Ban Tổ chức chương trình:

– Gửi bản mềm qua email (file *.PDF) muộn nhất trong ngày 30.9 về địa chỉ dn-vi-nld@laodong.com.vn hoặc bxhdoanhnghiep@gmail.com, sau đó gửi bản cứng về Ban Tổ chức chương trình theo địa chỉ cuối Quy chế này,

– Thư ký của chương trình sẽ trả lời vào địa chỉ email của doanh nghiệp muộn nhất sau 3 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ.

 2.3.Thông báo được chọn:

– Khi được lựa chọn xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động”, Doanh nghiệp sẽ nhận được Thông báo chính thức bằng văn bản của Ban Tổ chức chương trình, và nhận được Giấy mời tham dự các sự kiện của Chương trình như Họp báo, Tọa đàm, Giao lưu, Lễ Vinh danh.

VI . Tổ chức thực hiện

6.1. Ban Chỉ đạo, Hội đồng xếp hạng, Tổ giúp việc Hội đồng

a. Ban chỉ đạo:

– Ông Bùi Văn Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo,

– Ông Doãn Mậu Diệp – Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,

– Ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI),

b.  Hội đồng xếp hạng:

– Ông Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN – Chủ tịch Hội đồng,

– Ông Lê Hữu Long – Phó Chánh Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Ủy viên,

– Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững – Ủy viên,

– Ông Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Ủy viên,

– Ông Nguyễn Ngọc Hiển – Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, Tổng Biên tập Báo Lao Động – Ủy viên,

– Ông Nguyễn Văn Toản, Phó trưởng Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng TLĐ – Ủy viên;

c. Tổ Giúp việc Hội đồng gồm các nhà quản lý, chuyên gia, chuyên viên chính, chuyên viên từ:

– Ban Chính sách KTXH và TĐKT Tổng Liên đoàn,

– Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn,

– Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,

– Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững – VCCI,

– Báo Lao Động,

6.2. Các trường hợp đặc biệt

– Ban tổ chức không tiếp nhận hồ sơ gửi muộn hơn quy định. Hồ sơ đã cung cấp cho Ban Tổ chức sẽ không được hoàn lại,

– Ban tổ chức sẽ thu hồi bằng khen/ phần thưởng/ kỷ niệm chương đối với trường hợp phát hiện không trung thực hoặc vi phạm bản quyền,

– Các trường hợp có đơn kiến nghị/ khiếu nại gửi tới Ban Tổ chức trước Lễ vinh danh, doanh nghiệp có thể được bảo lưu kết quả bình chọn cho tới khi giải quyết xong đơn kiến nghị/ khiếu nại.

6.3. Thông tin về  Bảng xếp hạng

– Doanh nghiệp có thể tham khảo các thông tin về chương trình, tải Quy chế chương trình, mẫu Đơn đăng ký tham dự, Bộ tiêu chí và tra cứu toàn bộ các thông tin liên quan tới chương trình tại địa chỉ: http://bxh.laodong.com.vn/

– Hoặc liên hệ Ban Tổ chức: 

BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” BÁO LAO ĐỘNG

Số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024 35330305 – Fax: 024 35332816

Email: bxhdoanhnghiep.laodong@gmail.com

Website :  http://bxh.laodong.com.vn/

Liên hệ Ban tổ chức :

Nhà báo Đỗ Đặng Tiến – Báo Lao Động: 091267 6565

Mrs Nguyễn Thu Hương – Thư ký Chương trình: 091730 1982

 

 

Nơi nhận:

– Đoàn Chủ tịch TLĐ

– Các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW,

– Lưu VP

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 Mai Đức Chính

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *