Mục đích – ý nghĩa của chương trình bảng xếp hạng “ Doanh nghiệp vì người lao động” 2017

“Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì Người lao động” nhằm biểu dương và tôn vinh những doanh nghiệp uy tín, nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hướng tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

“Doanh nghiệp vì Người lao động” là những doanh nghiệp đã kết hợp hài hòa giữa việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam và hướng tới thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về lao động; Đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động, lợi ích xã hội.

“Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì Người lao động” là phần thưởng xứng đáng cho các doanh nghiệp quan tâm tới việc chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của người lao động, là bằng chứng xác nhận doanh nghiệp là một trong những nơi cung cấp chỗ làm việc tốt nhất đối với người lao động trên toàn quốc. Đạt được danh hiệu này, doanh nghiệp được sở hữu một thương hiệu tuyển dụng uy tín – nơi mà người lao động mong muốn được làm việc.

“Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì Người lao động” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi xướng, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhằm tạo thành phong trào rộng khắp, động viên khuyến khích các doanh nghiệp chăm lo hơn nữa đến nguồn lực con người, vì sự phát triển của doanh nghiệp và cộng đồng. Đây cũng là chủ trương của Đảng, Chính phủ trong các Nghị quyết 20 và 35/NQ-CP về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và năng lực cạnh tranh của bản thân mỗi doanh nghiệp trong môi trường toàn cầu hóa.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Kinh tế tư nhân ngày càng phát triển, đóng góp lớn hơn trong huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động sẽ có những xếp hạng riêng và giải thưởng phụ cho các doanh nghiệp tư nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp  nói chung và cho người lao động nói riêng trong quá trình phát triển KTXH và phát triển đất nước.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *