Thông tin liên hệ

Ban Tổ chức |

TRUNG TÂM HỢP TÁC TRUYỀN THÔNG- BÁO LAO ĐỘNG 

Bà Lê Thị Thanh Uyên – Phó Giám đốc phụ trách - Điện thoại: 093 2311012

Thư ký dự án: Bà Phạm Thanh Thuỷ, Điện thoại: 093 6327189

Email: bxhdoanhnghiep.laodong@gmail.com

Hỗ trợ truyền thông và quảng cáo:

Điện thoại: 024 39232694

Tài khoản: Báo Lao Động

Số TK:113.000 000.691

Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban Tổ chức