Giới thiệu Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động”

Ban Tổ chức |

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” nhằm biểu dương và tôn vinh những doanh nghiệp nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, nhằm tiến tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển. Những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt là những doanh nghiệp đã kết hợp hài hòa giữa việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam và hướng tới thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về lao động. Đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động, lợi ích xã hội. Góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên trường quốc tế.

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” là hoạt động được tổ chức thường niên dành để tôn vinh những doanh nghiệp/tổ chức kinh tế mẫu mực về những công lao và đóng góp trong việc phát triển về con người, kinh tế, môi trường và sự tiến bộ xã hội, thông qua những phương pháp quản lý điển hình và các hoạt động chuyên môn và xã hội tiêu biểu.

Thông qua phương pháp đánh giá và hệ thống tiêu chí xét và thẩm định khách quan, độc lập và toàn diện, Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” là một bằng chứng về những công lao và đóng góp trong việc phát triển về con người, kinh tế, môi trường và sự tiến bộ xã hội. Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” cũng là bằng chứng về năng lực hoạt động vượt trội của doanh nghiệp/tổ chức về một hay một số phương diện cũng như về khả năng tồn tại bền vững của doanh nghiệp/tổ chức.

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” phấn đấu để trở thành một trong những chương trình có uy tín đối với mọi đối tượng hữu quan và xã hội trong việc đánh giá, ghi nhận công lao và những đóng góp của các tổ chức/doanh nghiệp vào sự tiến bộ của con người, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống.

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” phấn đấu xây dựng câu lạc bộ những doanh nghiệp vì người lao động là bằng chứng đáng tin cậy đối với các nhà đầu tư trong việc đánh giá năng lực hoạt động của một tổ chức/doanh nghiệp.

Câu lạc bộ các Doanh Nghiệp vì người lao động hoạt động với mục đích kết nối các cơ quan chức năng quản lý nhà nước, các đoàn thể với doanh nghiệp, tạo nên những diễn đàn thảo luận chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp cũng như giữa doanh nghiệp và người lao động. Bên cạnh đó, CLB cũng tổ chức các hoạt động nhằm tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện mối quan hệ lao động hài hòa, tiến tới hình thành văn hóa doanh nghiệp lành mạnh. Những doanh nghiệp được xếp hạng là điều kiện cần để tham dự câu lạc bộ. Doanh nghiệp khi tham gia câu lạc bộ là được tôn vinh và được quảng bá ,truyền thông thương hiệu của mình trên Báo Lao Động và Lao Động điện tử.

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” cũng là một bằng chứng đáng tin cậy đối với các nhà quản lý để tuyên truyền về những đóng góp cho sự phát triển và sự tiến bộ về kinh tế và con người và trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu.

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” cũng phấn đấu để trở thành nguồn động lực phát triển quan trọng đối với tổ chức/doanh nghiệp trong việc hoàn thiện tổ chức, phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu và thực hành tốt trách nhiệm xã hội.

Dự án xây dựng Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” được ra đời xuất phát từ những lý do trên.

Ngoài việc được công nhận là “Doanh nghiệp vì Người lao động”, các doanh nghiệp được lọt vào Bảng xếp hạng sẽ được Ban Tổ chức đề xuất Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen.

Nguyên tắc hoạt động của Bảng xếp hạng

- Nghiên cứu và xét duyệt trên cơ sở đăng ký tham gia của doanh nghiệp.

- Nghiên cứu độc lập, không dựa vào số liệu của một giải thưởng hoặc một bảng xếp hạng nào khác.

- Đơn vị tham gia không phải đóng góp bất cứ một khoản phí / lệ phí nào.

- Để đảm bảo tính khách quan của Bảng xếp hạng, các doanh nghiệp tài trợ cho chương trình không đăng ký tham gia Bảng xếp hạng.

Ban Tổ chức