Danh sách các doanh nghiệp vào vòng 3 (vòng hiệp y) Bảng xếp hạng 2022

Ban Tổ Chức |

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” là sự kiện hàng năm do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao Báo Lao Động trực tiếp triển khai.

Năm 2022, Chương trình được tổ chức trở lại sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tới nay đã qua các vòng sơ loại và chấm điểm. Ngày 14 tháng 10 năm 2022, Hội đồng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” đã thống nhất lựa chọn các doanh nghiệp lọt vào vòng 3 để lấy ý kiến các bên trước khi quyết định vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2022.

Các Doanh Nghiệp sẽ được gửi lấy ý kiến các bên liên quan gồm:

- Hệ thống Công đoàn (63 LĐLĐ tỉnh, thành phố và 20 CĐ ngành)

- Sở LĐTBXH 63 tỉnh, thành phố (qua Thanh tra LĐTBXH)

- VCCI (qua Văn phòng giới Sử dụng lao động)

- Báo chí (qua khảo sát của PV Báo Lao Động thường trú ở địa phương)

Danh sách 64 doanh nghiệp dưới đây (xếp theo thứ tự abc tên các tỉnh, thành phố):

 
 
 
 
Ban Tổ Chức