DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” NĂM 2014

Ban Tổ chức |

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

(Trách nhiệm Doanh nghiệp với Người Lao động)

Danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” nhằm biểu dương và tôn vinh những doanh nghiệp nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, nhằm tiến tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển. Những doanh nghiệp vì người lao động là những doanh nghiệp đã kết hợp hài hòa giữa việc thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam và hướng tới thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về lao động, giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của xã hội, giữa quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên trường quốc tế.

Xin vui lòng tải phiếu tại đây để điền thông tin và gửi về:

Ban Tổ chức danh hiệu “Doanh nghiệp vì Người lao động”

Báo Lao Động – Số 15 ngõ 167 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 35330305 (Máy lẻ 153) – Fax: 04 35332816

Email: bxhdoanhnghiep.laodong@gmail.com

Xin vui lòng liên hệ Ban Tổ chức:

-Giám đốc dự án Đỗ Đặng Tiến: dangtienld@gmail.com, ĐT: 0912.676.565, 098.801.6202,

- Thư ký dự án: Nguyễn Thu Hương: nguyenthuhuong@laodong.com.vn, ĐT: 091.730.1982.

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: ngày  22  tháng  9 năm 2014 (theo dấu bưu điện)

Trân trọng cảm ơn Quý đơn vị.

Ban Tổ chức