Khoản bổ sung kế hoạch có phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

LƯƠNG HẠNH |

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hàng tháng người lao động được hưởng “khoản bổ sung kế hoạch”, một số đơn vị sử dụng lao động không đưa vào tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có phản hồi về việc này.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, qua thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại một số đơn vị sử dụng lao động, đã phát hiện ngoài mức lương tính đóng thì hàng tháng người lao động được hưởng khoản bổ sung gọi là “khoản bổ sung kế hoạch”.

Trước khi tuyển dụng, đơn vị sử dụng lao động thông báo cho người lao động về các khoản thu nhập (tại thư mời làm việc) gồm mức lương theo chức danh công việc (lương cơ bản) và khoản bổ sung kế hoạch.

Khi ký hợp đồng lao động chính thức, mức lương được người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận tại hợp đồng lao động bằng với mức lương theo chức danh công việc tại thư mời làm việc (không ghi nhận khoản lương bổ sung kế hoạch). Đơn vị thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động căn cứ vào mức lương theo chức danh công việc trên hợp đồng lao động.

Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho ý kiến đối với khoản bổ sung, mà đơn vị gọi là “khoản bổ sung kế hoạch” nêu trên có là khoản bổ sung phải tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

Về nội dung này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có phản hồi thắc mắc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, mức lương theo công việc hoặc theo chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác là một trong những nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động.

Do đó, khi thoả thuận giao kết hợp đồng lao động thì mức lương và phụ cấp lương, và các khoản bổ sung khác theo thoả thuận của hai bên phải được ghi đầy đủ trong hợp đồng lao động.

Nếu người sử dụng lao động không ghi đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 1, Điều 9 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cụ thể, mức phạt từ 2 – 5 triệu đồng đối với vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động; từ 5 – 10 triệu đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; từ 10 – 15 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động; từ 15 – 20 triệu đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động; và từ 20 – 25 triệu đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Cũng theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, từ ngày 1.1.2021, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung quy định tại Điểm a, tiết b1 Điểm b và tiết c1 Điểm c Khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động và nội dung của hợp đồng lao động...

Cụ thể, mức lương theo công việc hoặc chức danh: Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc, hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động; đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

LƯƠNG HẠNH