Dự án hóa dầu Long Sơn: LILAMA vượt lên khó khăn giữ vững tiến độ thi công

Duy Tình |

Dự án Hóa dầu Long Sơn do Tập đoàn SCG Thái Lan đầu tư xây dựng với tổng số tiền 5,4 tỷ USD tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Đây là dự án có tới 5 tổng thầu tham gia quản lý. Tổng công ty Lilama ký hợp đồng với 3 tổng thầu, giá trị khoảng 1.300 tỷ đồng (Hyundai Engineering, TPSK, Samsung).

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ cung cấp vật tư của tổng thầu, cũng như thiết bị, nhân lực và chuyên gia của các nhà thầu đang thi công tại Dự án Hóa dầu Long Sơn. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ chung của dự án, nhà thầu LILAMA đã lập kế hoạch chi tiết, điều chỉnh các biện pháp thi công đảm bảo nhân lực, phương tiện máy móc, kể cả tăng ca thêm giờ tại công trình.

 

Gói thầu lớn nhất A1- tổng thầu TPSK, LILAMA tham gia lắp đặt kết cấu thép, kết cấu bê tông đúc sẵn, lắp đặt thiết bị, ống, bảo ôn, giàn giáo chung và sơn. Tại gói thầu này, đã được LILAMA bắt đầu triển khai thi công từ cuối tháng 3/2020 ở tất cả các hạng mục như: lắp đặt ống ngầm, ống nổi, kết cấu bê tông đúc sẵn và kết cấu thép pipe-rack, lắp đặt giàn giáo chung, chế tạo và sơn ống. Để thực hiện công việc này, LILAMA huy động 235 cán bộ công nhân viên tham gia. Tính đến thời điểm hiện nay, đã hoàn thành xây dựng xưởng chế tạo và sơn ống, hoàn thành lắp đặt kết cấu bê tông đúc sẵn; lắp đặt ống ngầm đạt 59,8%…

 

Gói thầu G: LILAMA lắp đặt kết cấu thép, thiết bị và ống; lắp đặt thiết bị điện – tổng thầu Hyundai Engineering. Công việc được triển khai từ đầu năm 2020, hiện tại phần lắp đặt cơ khí đã triển khai tất cả các hạng mục từ lắp đặt kết cấu thép, lắp đặt thiết bị và lắp đặt ống nổi. Phần lắp đặt thiết bị điện cũng đã triển khai thi công các hạng mục lắp đặt thang máng cáp, ống luồn cáp, lắp đặt hệ thống tiếp địa. Tổng nhân lực 243 người. Khối lượng lắp đặt cụ thể: kết cấu thép đạt 64,2%, thiết bị đạt 27,5%, thang máng cáp đạt 80,6%, ống nổi đạt 12,1%…

Đối với gói thầu ký với tổng thầu Samsung, LILAMA mới triển khai thi công lắp đặt ống ngầm, ống nồi và kết cấu thép. Phần lắp đặt thiết bị dự kiến sẽ triển khai vào giữa tháng 10/2020. Cụ thể: lắp đặt kết cấu thép (đạt 12,6%), lắp đặt ống ngầm (đạt 66,8%)…

Ông Lê Hải Long- Giám đốc Ban Dự án Hóa dầu Long Sơn của LILAMA cho biết: về tổng thể, LILAMA đang vượt tiến độ 1 tháng. Hiện tại có hơn 620 người đang trực tiếp tham gia thi công tại công trình, trong đó Lilama có khoảng 600 người. Dự kiến thời gian cao điểm LILAMA sẽ huy động khoảng 2.000 người để thực hiện dự án. Theo tiến độ, tháng 6/2020 sẽ kết thúc các gói thầu lắp đặt cơ khí và cuối năm 2022 nhà máy sẽ chạy thương mại.

 

Về những khó khăn khi tham gia thi công công trình, ngoài ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì dự án này có nhiều tổng thầu, mỗi tổng thầu yêu cầu một bộ máy quản lý thực hiện độc lập với từng gói thầu do vậy công tác tổ chức quản lý điều hành cũng rất khó khăn. Thứ đến, Long Sơn là khu vực biên giới hải đảo nên có nhiều quy định khắt khe về đưa người và thiết bị máy móc vào công trường. Ông Long cho biết thêm.

Duy Tình