BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” Năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

…………….,  ngày        tháng      năm  2017

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA

BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Năm 2018

 

 

Kính gửi:                    BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

 

 

Têndoanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………Fax:…………………………………..

Người đại diện:…………………………..Chức vụ:……………………….ĐTDĐ……………………….

Người giao dịch:…………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………. ĐTDĐ……………………………………………………………….

 

Sau khi nghiên cứu thư mời của Ban Tổ chức, hồ sơ hướng dẫn các tiêu chí tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10/2018tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, truyền hình trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam;

 

Doanh nghiệp chúng tôi đồng ý tham gia và xin gửi Bộ hồ sơ chi tiết kèm theo Bản đăng ký này.

 

Chúng tôi cam kết toàn bộ nội dung được nêu trong Bộ hồ sơ được kê khai trung thực, phản ánh thực tế diễn ra tại doanh nghiệp và xin chịu trách nhiệm về những số liệu, tài liệu được nêu trong hồ sơ.

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký tên đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *