BỘ CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI về BHXH và BHYT

BỘ ĐỀ SỐ I

Câu hỏi số 1: Anh, chị hãy cho biết, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn về Bảo hiểm y tế?
Gợi ý trả lời:
+ Quyền của tổ chức công đoàn về Bảo hiểm y tế được quy định tại điều 44, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi 2014) là:
1. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế của người lao động.
2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.
+ Trách nhiệm của tổ chức công đoàn về Bảo hiểm y tế được quy định tại điều 45, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi 2014) là:
1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với người lao động, người sử dụng lao động.
2. Tham gia xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.
3. Tham gia giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, đôn đốc người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và tham gia giải quyết các trường hợp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế.

Câu hỏi số 2: Anh hay chị hãy cho biết trách nhiệm của người sử dụng lao động về Bảo hiểm xã hội?
Gợi ý trả lời:
Theo Điều 21, Luật Bảo hiếm xã hội (sửa đổi 2014), trách nhiệm của người sử dụng lao động về Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:
1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.
2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.
3. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.
4. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.
5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.
6. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.
7. Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.
8. Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này.

Câu hỏi số 3. Chị Huyền muốn hỏi tham gia BHYT 5 năm liên tục là như thế nào? Chị làm công ty cũ và tham gia BHYT được 2 năm (1/1/2009-1/1/2011), sau đó nghỉ việc 3 tháng không tham gia BHYT, đến tháng 04/2011 chị đi làm lại và tham gia BHYT đến thời điểm hiện tại là tháng10/2015. Unique Tea Cups Japanese Tea Cups Wholesale Chinese Teapots Men’s Amber Bracelets Tháng 11/2015 chị đi khám, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Vậy chị có được hưởng chế độ này không?
Gợi ý trả lời:
+ Theo điểm đ, khoản 1, Điều 4, Nghị định 105/2014/NĐ-CP, ngày 15/11/2014 của Chính phủ thì thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh, không bị ngắt quãng.
+ Chị Huyền làm công ty cũ và tham gia BHYT được 2 năm (1/1/2009-1/1/2011), sau đó nghỉ việc 3 tháng không tham gia BHYT, đến tháng 04/2011 chị đi làm lại và tham gia BHYT đến thời điểm hiện tại là tháng 10/2015. Vậy, thời gian đóng BHYT liên tục của chị Huyền (tại thời điểm tháng 10/2015) mới được hơn 4 năm. Vậy chị Huyền đi khám, chữa bệnh tại thời điểm tháng 11/2015 không được hưởng chế độ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Câu hỏi số 4: Anh Thanh tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại Công ty A. Đến tháng 2/2014 anh Thanh nghỉ việc ở công ty A và đi làm cho công ty B. Nhưng đến nay công ty A vẫn chưa chốt sổ bảo hiểm cho anh. Để đảm bảo việc đóng bảo hiểm ở công ty B, anh đã phải mở thêm 1 sổ bảo hiểm nữa. Sau này, khi công ty A trả sổ cho anh Thanh, anh có thể gộp sổ được không? Và thủ tục như thế nào?
Do công ty A và Công ty B nằm ở 2 tỉnh khác nhau nên anh Thanh muốn hỏi thủ tục gộp sổ sau này có liên quan nhiều đến công ty A không? anh muốn hạn chế phải đi lại.
Trả lời: Khi anh Thanh nghỉ việc ở công ty A, công ty có trách nhiệm bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên sổ BHXH và trả cho anh, khi vào làm việc tại công ty B, anh Thanh trình sổ BHXH đã làm việc tại công ty A. Trường hợp công ty chưa kịp trả sồ BHXH cho anh, khi vào làm việc tại công ty B, anh phải khai báo đã có sổ BHXH để cơ quan BHXH không phải cấp sổ BHXH. Khi công ty A trả sổ anh nộp lại cho công ty B để lưu giữ cùng tờ rời ghi quá trình tham gia BHXH hàng năm do cơ quan BHXH cấp.
Trường hợp của anh khi vào làm việc tại công ty B, vì không khai báo đã có sổ BHXH nên cơ quan BHXH đã cấp thêm 1 sổ BHXH tại công ty B, theo quy định mỗi người lao động tham gia BHXH chỉ có 01 sồ BHXH nên anh phải làm hồ sơ đề nghị gộp sổ BHXH, hồ sơ do công ty B lập và nộp tại cơ quan BHXH nơi công ty B đang tham gia BHXH cho anh, hồ sơ gồm:
– Văn bản đề nghị gộp sổ BHXH (mẫu D01b-TS)
– Sổ BHXH ở công ty A và công ty B./.
Câu hỏi số 5: Trường hợp người lao động tự ý làm đơn xin không đóng BHXH bắt buộc thì giải quyết như thế nào? Doanh nghiệp sử dụng lao động đó có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không?
Gợi ý trả lời:
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, tại điều 19, ”Người lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này “… Tại điều 21 :” Người sử dụng lao động có các trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ lương, tiền công của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”.
Đơn xin không đóng BHXH bắt buộc của người lao động là không hợp pháp (không thể xin vi phạm pháp luật được). Đơn vị sử dụng lao động có quyền từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội theo điều 17, Luật BHXH sửa đổi bổ sung 2014.
Như vậy, doanh nghiệp sử dụng lao động phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp, không thể đồng tình với hành vi sai trái của người lao động được.

BỘ ĐỀ SỐ 2

Câu hỏi số 1: Anh, chị hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của người tham gia Bảo hiểm Y tế?
Gợi ý trả lời:
+ Về quyền của người tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 36, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi 2014):
1. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng bảo hiểm y tế.
2. Lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này.
3. Được khám bệnh, chữa bệnh.
4. Được tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.
5. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế.
6. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.
+ Về nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 36, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi 2014):
1. Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.
2. Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế.
3. Thực hiện các quy định tại Điều 28 của Luật này khi đến khám bệnh, chữa bệnh.
4. Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh.
5. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần chi phí do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Câu hỏi số 2: Anh chị, hãy cho biết quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn về Bảo hiểm xã hội?
Gợi ý trả lời:
Theo Điều 14, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi 2014), quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn về Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:
1. Tổ chức công đoàn có các quyền sau đây:
a) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;
b) Yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội của người lao động;
c) Giám sát và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội;
d) Khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại khoản 8 Điều 10 của Luật công đoàn.
2. Tổ chức công đoàn có các trách nhiệm sau đây:
a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người lao động;
b) Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội;
c) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi số 3: Bị bệnh bao nhiêu ngày thì được xem là bệnh dài ngày?
Trả lời: “Bệnh dài ngày” chỉ là tên gọi nôm na. Thực chất đây là 192 bệnh nằm trong danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Bãi bỏ 11 bệnh cần chữa dài ngày quy định tại Khoản 1 Mục I của Thông tư liên bộ số 33/TT-LB ngày 25 tháng 6 năm 1987 của Bộ Y tế, Tổng Công đoàn Việt Nam). Như vậy nếu bạn mắc một trong những bệnh thuộc danh mục Thông tư 34/2013/TT-BYT nêu trên thì dù nghỉ chữa trị 01 ngày vẫn được thanh toán theo chế độ ốm dài ngày.

Câu hỏi số 4: Chị Tuyết tham gia BHXH từ tháng 1/2013 đến tháng 9/2015 của công ty B tại Khu công nghiệp Lễ Môn. Vì điều kiện đi làm bất tiện nên chị đã xin nghỉ việc về quê, tại tháng 11/2015 chị đang mang thai được 2 tháng, thời gian dự sinh là đầu tháng 6/2016 như vậy chị có được hưởng chế độ thai sản không? nếu được thì thời gian được tính như thế nào, thủ tục làm như thế nào và nộp ở đâu?
Gợi ý trả lời:
Trong trường hợp này chị Tuyết không đủ điều kiện được hưởng vì mới đóng BHXH được 4 tháng trong vòng 12 tháng trước sinh.

Câu hỏi 5: Tháng 10 năm 2015, chị Linh mang thai được 15 tuần tuổi thì bị sẩy thai, nhưng trong giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, bác sĩ cho phép chị Linh được nghỉ 30 ngày, nên công ty nơi chị Linh làm cho phép chị nghỉ 30 ngày. Vậy, việc chỉ định của Bác sĩ như vậy có đúng không?
Gợi ý trả lời:
– Theo Điều 30 Luật BHXH năm 2006 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu như sau:
Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng; bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng; năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
Đối chiếu với trường hợp của chị cho thấy, với thai 15 tuần tuổi của chị bị sẩy thai (thai hơn 03 tháng tuổi) chị sẽ được nghỉ 40 ngày. Với trường hợp cụ thể này, việc bác sỹ chỉ định cho chị chỉ được nghỉ 30 ngày là không đúng. Trong trường hợp này chị có quyền làm đơn đề nghị Bệnh viện nơi chỉ định nghỉ hưởng BHXH cho chị điều chỉnh lại thời gian nghỉ. Trường hợp Bệnh viện không điều chỉnh, chị làm đơn đề nghị Công đoàn cơ sở nơi chị đang làm việc hỗ trợ, giúp đỡ.
– Đối với các trường hợp sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu xảy ra từ ngày 01/01/2016, cách tính thời gian nghỉ hưởng chế độ BHXH sẽ có cách tính khác, cụ thể:
Theo Điểm C Khoản 1 Điều 33 Luật BHXH năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi.
Như vậy, Luật BHXH năm 2014 chỉ quy định thời gian nghỉ tối đa, tùy trường hợp cụ thể bác sỹ sẽ chỉ định thời gian nghỉ phù hợp với sức khỏe của từng người nhưng không vợt quá thời gian nghỉ tối đa mà Luật BHXH cho phép.

BỘ ĐỀ SỐ 3

Câu hỏi số 1. Anh, chị hãy cho biết quyền và trách nhiệm của tổ chức và cá nhân đóng BHYT được quy định như thế nào?
Gợi ý trả lời:
+ Theo Điều 38, Luật Bảo hiểm y tế quy định quyền của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế:
1. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế.
2. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.
+ Theo Điều 39, Luật Bảo hiểm y tế quy định quyền của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế:
1. Lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế.
2. Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.
3. Giao thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế.
4. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu có liên quan đến trách nhiệm thực hiện bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, của đại diện cho người tham gia bảo hiểm y tế khi có yêu cầu của tổ chức bảo hiểm y tế, người lao động hoặc đại diện của người lao động.
5. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Câu hỏi số 2: Anh, chị hãy cho biết quyền, trách nhiệm của người lao động về Bảo hiểm xã hội?
Gợi ý trả lời:
+ Theo Điều 18, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi 2014) quy định quyền của người lao động:
1. Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.
2. Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.
3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức chi trả sau: a) Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền; b) Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng; c) Thông qua người sử dụng lao động.
4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây: a) Đang hưởng lương hưu; b) Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; c) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; d) Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.
5. Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội.
6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
7. Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.
8. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
+ Theo Điều 19, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi 2014) quy định quyền của người lao động:
1. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.
2. Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội.
3. Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi số 3: Chị Hằng công nhân lao động thuộc công ty A có thai 4 tháng, chị đã có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu ở bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn. Đến tháng 12/2015 chị Hằng sinh con, chị muốn sinh ở bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa. Theo luật BHYT năm 2015 thì chị được hưởng BHYT như thế nào?
Gợi ý trả lời:
+ Nếu chị Hằng có thẻ BHYT khi thực hiện chuyển viện đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật và đã thực hiện đúng, đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT hoặc đến khám, chữa bệnh trong tình trạng cấp cứu thì được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (hoặc 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở)
+ Nếu thực hiện không đúng tuyến, tại Khoản 3, Điều 22, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định: “Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:
a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016”
Vậy, trường hợp của chị Hằng khi đi KCB không đúng nơi đăng ký KCB ban đầu (trừ trường hợp cấp cứu) và trình đầy đủ thủ tục thì sẽ được hưởng mức hưởng theo quy định ở trên./.

m thủ tục? Trường hợp như vậy thì được BHXH giải quyết là TNLĐ không? Mong các anh chị giải đáp.
Gợi ý trả lời
*Tại điểm b và c; khoản 1, Điều 43, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi 2014) quy định người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
+ Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.
Hồ sơ tai nạn lao động lập theo Điều 104, Luật BHXH (sửa đổi 2014):
1. Sổ bảo hiểm xã hội;
2. Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm bản sao Biên bản tai nạn giao thông hoặc sơ đồ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông và biên bản khám nghiệm hiện trường (Bản sao);
3. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động.
Nếu TNLĐ chết người, thì phải khai báo theo khoản 2, khoản 3, Điều 5 của thông tư 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/05/2012.
*Trường hợp công ty không chịu làm thủ tục để người lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động thì người lao động căn cứ quy định về trách nhiệm của chủ sử dụng lao động (điều 13, Thông tư 12) có thể khiếu nại, tố cáo và khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi số 5: Chị A là công nhân lao động đóng BHXH đủ 15 tháng tại công ty S. Chị A sinh con ở trạm y tế xã, được trạm y tế xã cấp giấy chứng sinh; như vậy giấy chứng sinh ở trạm có được làm hồ sơ giải quyết chế độ thai sản hay không? hay phải cần giấy khai sinh. Chị A nghe nói giấy chứng sinh ở xã không hợp lệ. Rất mong các anh chị trả lời giúp.
Gợi ý trả lời: Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế, trạm y tế cấp xã có thẩm quyền và thủ tục cấp Giấy chứng sinh và giấy chứng sinh do trạm y tế xã cấp đúng quy định được làm hồ sơ giải quyết chế độ thai sản./.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *